Rønninge Kirke: Birgitte Neldeborg, og Finn Hjerrild, Clematisvænget 8, Langeskov