Dalby Kirke: Dia Christensen og Jens Thyme Eggert, Fyns Hovedvej 303, Dalby. De glade brudebørn er Nanna, Anna, Karla og Frederik.