Vindinge Kirke: Trine Ammentorp Gregersen (tidligere Ammentorp Rasmussen) og Bertil Sandfeld Gregersen, Skovbogade 4, Kolding.