Aunede Kirke på Lolland: Mette Vendeltorp (født Rasmussen), datter af Kate Rasmussen, Nakskov, og Thomas Vendeltorp, søn af Bente og Ole Vendeltorp, Harevænget 147, Nyborg. Samme dag blev lille Rasmus døbt.