Brahetrolleborg Kirke: Tina Skødebjerg Skov, Reventlowsvej 47, Faaborg, datter af Anne og Ole Jensen, og

Karsten Holgersen Skov, Reventlowsvej 47, Faaborg, søn af Anni og Ernst Holgersen Skov.