Agedrup Kirke, kirkelig velsignelse: Gitte Nielsen og John Wylardt Nielsen, Morbærhaven 17, Bullerup, Agedrup, med børnene Caroline og Anders.