Palle Bering Lohse, Svendborg

Palle Bering Lohse, Svendborg, er død, 71 år.

Palle Bering Lohse blev 4. generation i Lohses Bageri i Møllergade. Faderen døde i en forholdsvis ung alder, og han trådte derefter ind og førte bageriet videre i samarbejde med sin mor, indtil han gik på efterløn.

Med Palle Bering Lohse slutter en bagerslægt og dermed en æra på 150 år. Den første bagermester Lohse etablerede sig i Svendborg omkring 1840, og bageriet fortsatte i slægten fra søn til søn på skiftende adresser i Svendborg. Det sidste bageri, som Palle Bering Lohse lukkede, da han gik på pension i 1991, lå i Møllergade. Det første bageri blev åbnet i Ørkildsgade, og Lohsebageriet har også ligget for foden af Kongebakken, men stadigvæk koncentreret omkring det ene sted i Svendborg. Til Palle Bering Lohses fritidsinteresser hørte veteranbilen og omsorg for dyr, og tiden som pensionist blev også brugt som besøgsven for ældre. Han var i det hele taget et meget omsorgsfuldt menneske, der også satte sin egen sikkerhed til side for at hjælpe andre mennesker. Under orkanen i 1999 bankede således to kvinder på hans dør for at bede om hjælp, og selv om al udkørsel blev frarådet, kørte han de to kvinder til deres hjem et sted mellem Svendborg og Nyborg.

Palle Bering Lohse efterlader sine to søstre, Birgith og Annie.

Henning Nelleborg Pedersen, Svendborg

Henning Nelleborg Pedersen, Svendborg, er død, 52 år. Sportens verden var en stor del af Henning Nelleborg Pedersens fritid. Han både spillede fodbold, var træner og dommer, blandt andet var han træner for sin egen søn i boldklubben Stjernen.

Henning Nelleborg Pedersen var født og opvokset i Vester Skerninge, men flyttede som voksen til Svendborg. Efter soldatertiden kom han til at arbejde som murerarbejdsmand, og det var det, han fortsatte med at beskæftige sig med erhvervsmæssigt.

Foruden sine to børn, Annika og Brian, efterlader Henning Nelleborg Pedersen sin mor, bror og svigerinde.

Ella Hansen,

Svendborg

Ella Hansen, Svendborg, er død, 96 år. Som ung var Ella Hansen, der var født og opvokset på Grev Schacks Vej i Svendborg, i forretning, indtil hun blev gift. Hun arbejdede blandt andet for gartneren i Møllergade samt i bagerforretning såvel i Svendborg som Odense. I 1933 blev hun gift med Ejnar Hansen, der var forvalter på Lange & Co, og indtil deres søn nåede skolealderen, koncentrerede hun sig om hjem og familie. Derefter blev hun ansat som strygerske i renseriet Eclipse, og her arbejdede hun, indtil både hun og manden gik på pension. Ella Hansen mistede sin mand i 1983, og hun blev boende i huset på Øxenbjergvej indtil sidste i 1990-erne, hvor hun flyttede til Sandalsparken. Foruden sin søn og svigerdatter efterlader Ella Hansen fire børnebørn og syv oldebørn. Kurt Møller Jørgensen, Hesselager

Kurt Møller Jørgensen, Hesselager, er død, 58 år.

Han var født og opvokset i Hesselager, og han havde først landbrug, indtil han uddannede sig som anlægsgartner og fik ansættelse hos Helge Hansen. Via dette job var Kurt Møller Jørgensen medhjælpsgartner ved kirkerne på Sydfyn. I 1979 blev Kurt Møller Jørgensen gift med Jytte Jørgensen, og i ægteskabet er en datter.

I fritiden var han gennem 20 år medlem af bestyrelsen for Hesselagers Omegns Private Radioklub, og de sidste syv-otte år var han også medlem af Serapion-ordenen, Logen Sct. Jørgen. Kurt Møller Jørgensen efterlader sin hustru, datter og svigersøn.

Ester Hansen, Kværndrup

Ester Hansen, Kværndrup, er død, 93 år.

Børge Nielsen, Tullebølle

Børge Nielsen, Annexstræde, Tullebølle er død, 82 år.

Han var født i Snøde og blev efter en tid ved landbruget ansat som chauffør ved Tryggelev mølle og senere i Tryggelev brugs. I 1960 blev han gift med Ingrid fra Rifbjerg. Da uddeleren i Tryggelev brugs, Tage Hansen, blev uddeler i Tullebølle brugs, flyttede Børge Nielsen og hans kone med og de købte hus i Annexstræde. Han arbejdede som chauffør i Tullebølle i omkring 30 år, indtil han samtidig med uddeleren gik på pension i 1992. Udover hus og have var hans helt store interesse veterankøretøjer, blandt andet en Opel fra 1951 og en BSA motorcykel fra 1931. Børge Nielsen efterlader sin hustru Ingrid.

Jørn Helge Reickhoff Traulsen, Odense

Lektor, ingeniør Jørn Helge Reickhoff Traulsen, Odense M., er efter lang tids sygdom død, 78 år. Han var i over 40 år ansat ved Odense Teknikum. Desuden var han gennem mange år aktiv i Ingeniørsammenslutningen som næstformand på landsplan og formand for Fynskredsen.

Afdøde efterlader sin hustru Ellen, børn, svigerbørn og børnebørn.

Stanley Moseley, Faldsled

Stanley Moseley, Strandparken 1, Faldsled, er efter lang tids sygdom død, 81 år.

Stanley Moseley blev født i England og ydede i over 50 år en stor indsats for sit fædreland som soldat, politimand, Bobby i London og de seneste år frem til sin pensionering i 1994 som medarbejder ved den britiske ambassade i København. Efter sin pensionering modtog han ved en audiens på Buchingham Palace den britiske orden MBE - Member og the Order og the British Empire. Ordenen blev overrakt ham af Dronning Elisabeth i overværelse af hans hustru og to sønner, der bor i henholdsvis København og i London.

Stanley Moseley blev i 1948 gift med nævnte Anne Moseley, der stammer fra Sønderjylland. Parret boede i mange år i England, men flyttede i 1975 til Nordsjælland.

Parret havde ret tidligt et sommerhus i Faldsled og i 1983 købte parret et helårshus i Strandparken.

Afdøde efterlader sin hustru, to sønner, svigerbørn og børnebørn.