90

Gårdejer Ejgil Hansen, Langemarken 21, Ulbølle, fylder 90 år i morgen.

90

Rasmus Kristensen, Kai Nielsensvej 10, Faaborg, fylder 90 år den 13. oktober. Rasmus Kristensen stammer fra Marstal-egnen på Ærø, men har boet i Faaborg i 61 år. Her har han været ejendomsmægler, og han har også været kordegn i Vester Hæsinge. Fødselaren har livet igennem været meget aktiv i foreningslivet. Han har blandt andet været formand for Faaborg KFUM, han har været med i Indre Mission i 22 år og har været kredsformand i seks år. Også Landboforeningen har han været kredsformand for.

Den store interesse er sang. Rasmus Kristensen har altid sunget meget og synger stadig med i et sangkor. Ellers går meget af tiden med havearbejde.

Rasmus Kristensen er gift og har fem børn, og han fejrer den runde dag med en fest for omkring 70 indbudte.

80

Tidligere ældrerådsformand Jacob Jørgensen, Svalevænget 6, Thurø, fylder lørdag 80 år.

Jacob Jørgensen stammer fra Lakkendrup og lærte handel i »Importøren« i Svendborg. Fra 1953 kørte han mælk i Svendborgs østre bydel for mejeriet Kildevæld, og senere drev han i mange år tankstation på Nyborgvej 114 sammen med sin hustru.

I sine yngre år var han en dygtig håndbodlspiller i Gudme og nåede at vinde et DM.

I sit otium har Jacob Jørgensen været en iderig og aktiv formand for Ældrerådet i Svendborg Kommune.

60

Entreprenør Poul Jørgensen, Øster Hæsingevej 29, Øster Hæsinge, fylder 60 år mandag den 12. oktober.

Poul Jørgensen stammer fra Hillerslev og tjente som ung på forskellige gårde, inden han i en del år var ansat hos en entreprenør i Fangel. Til næste år er det 20 år siden, at Poul Jørgensen tog kloakmesteruddannelsen og etablerede sit eget firma Ø.H. Dræn og kloak.

Siden er firmaet vokset støt og roligt og har været oppe på at have fem mand beskæftiget på én gang.

Poul Jørgensen er en dygtig, pligtopfyldende og vellidt mand. Fritidsinteresser har han ikke haft tid til endnu, men hveranden onsdag sætter han borde og stole op i forsamlingshuset for banko-foreningen.

Ferie er det heller ikke blevet så meget til igennem årene. Kun en uge hver sommer i campingvogn med hans hustru ved Vesterhavet.

Ellers slapper han af med et godt glas rødvin på terrassen, hvor han kan sidde og nyde naturen, som han elsker.

Han nyder også, når begge børn er hjemme på besøg.

Dagen fejres med åbent hus den 16. oktober fra kl. 13-17 i Øster Hæsinge centeret.

60

Hvem egner sig egentlig til at være dommer?

Det er et af de spørgsmål, som højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, København, er optaget af, fordi hun er med til at sortere i ansøgningerne.

Juristen, der også er kendt for sin store viden om forbrugernes forhold, fylder 60 år på lørdag.

Som barn og ung i Nykøbing Falster hørte Lene Pagter Kristensen en del til juraen, fordi faren først var advokat og senere blev sparekassedirektør. På universitetet i København skiftede hun fra sociologi til jura, og efter eksamen i 1974 var hun i 10 år ansat i Justitsministeriet.

I 1985 blev hun udnævnt til dommer i Københavns Byret, og efter en halv snes år gik turen videre til Østre Landsret.

I 1997 kom hun til landets fineste domstol, Højesteret.

Ved siden af dommerjobbet har Lene Pagter Kristensen været ekstern konsulent hos Folketingets Ombudsmand, og hun har eller har haft en række bijob i forskellige nævn, ligesom hun siden 2002 har været næstformand i Arbejdsretten.

I kraft af sin stilling som formand for Forbrugerklagenævnet i 16 år har hun vendt og drejet en bunke sager, hvor forbrugere og forretninger er røget i totterne på hinanden.

Denne post forlod hun i 2007, og samme år satte hun sig så til gengæld i stolen som formand for Dommerudnævnelsesrådet.

40

Musiker og musiklærer, Carsten Lykke, Tårup, fylder i dag 40 år. Han er ansat på Skolerne i Oure Sport og Performance, hvor han underviser i musik. Privat bor man sammen med billedkunstner Nana Ask i Tårup, og de har to børn på henholdsvis tre og fem år. Det er godt en halv snes år siden, at Carsten Lykke mærkede det store sus af succes, da han stod i spidsen for bandet Ibens, der bl.a. leverede to store hits, »Ølstykke i November« og »Jeg savner min blå cykel«.

18

Marie-Louise Groth Galatius, Strandstræde 43, Marstal, fylder 18 år lørdag den 10. oktober. Marie-Louise går på Social- og Sundhedsskolen i Svendborg.