Selv om datterens skilsmisse kaster en skygge, så kan Niels lensbaron Iuel-Brockdorff her før sin 70 års dag konstatere, at slægtens slot er i god og tryg gænge

TROENSE: Niels lensbaron Iuel-Brockdorff siger, at han her før sin 70 års dag nyder tilværelsen som pensionist i "Plejehjemmet" sammen med Molise lensbaronesse Iuel-Brockdorff.

Alle med tilknytning til Valdemars Slot bruger betegnelsen "Plejehjemmet" om Lille Kærstrup, den 500 kvadratmeter store villa, som lensbaronens far, Carl, opførte i 1971, da han afstod slottet til sin ældste søn. .

Fra Lille Kærstrup er der udsigt til det forholdsvis nye pragtfulde vådområde, som lensbaron Niels tog initiativ til for nogle år siden.

Lensbaronen fylder 70 år på torsdag den 15. maj. Fødselsdagen holdes helt privat. Han lægger ikke skjul på, at datteren Carolines skilsmisse fra Roy Fleming ikke giver lyst til den helt store officielle fest.

- Jeg ønsker ikke at tale meget om den sørgelige skilsmisse, men som bekendt er der udsendt en meddelelse om, at driften af Valdemars Slot fortsætter helt uændret. Så jo, slottet er i god og tryg gænge. Jeg kan se, at der bliver renoveret og istandsat i langt højere grad, end jeg havde råd til. Jeg har lige hilst på en gammel medarbejder, som er blevet genansat, og det er jo dejligt, siger lensbaronen.

Da Caroline Fleming i 2003 overtog Valdemars Slot, blev agerjorden bortforpagtet, hvilket i følge en regnskabsmæssig analyse bedst kan betale sig. Derfor kan lensbaronen konstatere, at den mangeårige inspektør Torben Augustesen netop er ansat som sådan på Tranekær Gods. Og kalder det noget af en forfremmelse.

Driften af skovene fortsætter uændret under godset.

På 110 dages togt

Niels lensbaron Iuel Brockdorff og lensbaronessen vendte i sidste uge hjem fra en 110 dages verdensomsejling med krydstogtskibet "Silver Wespher".

- Det var en pragtfuld tur. Det er som at rykke ind på et hotel - og så flytter hotellet sig, og man er fri for at pakke ud og ind. Man slipper for det allerværste: De lange ulidelige ventetider i lufthavne, siger lensbaronen.

Turen begyndte i Florida, gik gennem Panama Kanalen - og retur over Atlanterhavet. Der var landgang 50 steder. - Størst indtryk på os gjorde besøget i et nyopdaget tempel i regnskoven i Cambodia. Her var det nogle kolossalt store bygninger og Budda-figurer, hugget ud i sten. Det må have taget millioner af timer at udfærdige dem, siger lensbaronen.

Rejsen var en fødselsdagsgave til ham selv og lensbaronessen.

Et bidrag til SOS Børnebyerne

- Jeg ønsker mig ikke noget. Jeg har sagt til de mennesker, der kunne tænkes at give mig gaver, at de i stedet kan skænke et bidrag til Herlufsholms indsamling til SOS Børnebyerne. Det er fantastisk vigtigt, at børn og unge i den tredje verden får en uddannelse. Min gamle skole, Herlufsholm. har i mange år samlet ind til SOS Børnebyerne og involverer eleverne i det arbejde. Min yngste datter, Louise, var meget optaget af den opgave, da hun gik på Herlufsholm.

Nok kalder lensbaronen sig pensionist, men han er fortsat i spidsen for Danmarks Museum for Lystsejlads, der har til huse ved Valdemars Slot. Han sidder i bestyrelsen for fonden bag Jacobsens Plads i Troense:

- Her ønsker vi jo at skabe en havn for museumsbåde, et sted for søspejdere og give unge nogle udfordringer, så de ikke hænger på gadehjørnerne. Desværre er det endnu ikke lykkedes at finde penge i fonden, men vi arbejder ihærdigt på sagen. Jacobsens Plads er jo en af de sidste skibsbygningspladser i landet, og den bør bevares, siger lensbaronen.

"Lady Di" solgt

Han har altid været en ivrig og dygtig sejlsportsmand, men har indstillet aktiviteterne til søs. Problemer med ryggen har sat en stopper for den syssel. Den smukke seks meter sejlbåd "Lady Di" er således solgt.

Niels lensbaron Iuel-Brockdorff har altid tænkt tilbage på en lykkelig barndom på det slot, som hans forfader, søhelten, admiral Niels Iuel, i 1678 købte af Kronen. Efter studentereksamen var han landvæsenselev på Anhoff ved Øksendrup. Han havde et landbrugsskoleophold og kom senere på Niels Brocks Handelsskole i København. I et år studerede lensbaronen på et universitet i USA. I en årrække virkede han i kemikaliefirmaet Holger Andreasen A/S på Islands Brygge.

Tung arv

Som den ældste søn overtog Niels lensbaron Iuel-Brockdorff i 1971 Valdemars Slot. Tidligt var han klar over, at det var hans bestemmelse i livet, og han har aldrig drømt om noget andet. Men det var en tung arv at løfte. For at klare generationsskiftet måtte han sælge flere af godsets skove fra, bl.a. den smukke og nu igen erhvervede Nørreskoven. I 10 år til 1992 måtte han mere af nød end lyst opholde sig i London for at undgå beskatning af provenuet fra skovsalget. Havde han ikke gjort det, var slottet gledet slægten af hænde.

Niels lensbaron Iuel-Brockdorff blev i 1991 gift med Molise, der er født komtesse Ahlefeldt-Laurvig på Stenballegaard ved Horsens. Lensbaronen mistede sin første hustru og døtrenes moder, Margaretha Lundgren i 1986.

Frem til den ældste datters overtagelse af Valdemars Slot udfoldede lensbaron Niels mange og store bestræbelser på at drive slottet som et kombineret skov- og landbrug tilsat forskellige aktiviteter, bl.a. med en række fine museer, som er blandt de største turistattraktioner på Sydfyn.

11. og 12. generation

Nu er det så den ældste datter, Caroline Fleming, der som 11. generation fører det videre. Hun har sønnen, den fire-årige Alexander, som lensbaronen bestemt regner med en dag bliver 12. generation. Caroline har også datteren Sofie på halvandet år.

Lensbaronens yngste datter, Louise, har en bachelor- grad i kunsthistorie fra et universitet i USA, men har i følge sin far helt skiftet spor:

- Louise arbejder nu i en børnehave i London - hvor i øvrigt mit barnebarn, Alexander, går.

  • fyens.dk