Greven på Hvidkilde har i sine over 35 år som ejer af familie- godset holdt det samlet, men har nu med salget af 103 ha sikret, at Svendborg kan komme i gang med det ambitiøse Tankefuld-projekt
SVENDBORG: Greven på Hvidkilde har haft det lidt som Osvald Helmuths sjællandske bonde: Je? beholder mine 20 tønder land.

Nu tælles Hvidkildes arealer i både hektarer og noget større tilliggender, end i sølle 20 tønder land. I sine over 35 år som ejer af familiegodset har Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn sat en ære i at holde arvegodset samlet. Han har med dygtighed undgået den tivolisering, som andre af hans standsfæller har været nødsaget til. D er har aldrig været noget større udsalg på Hvidkilde. Heller ikke af de 43 huse og mindre ejendomme, som hører til det vidtstrakte gods. De lejes ud og giver greven kontakt med mange mennesker.

Fællesskabet får indflydelse

Med gårsdagens salg af 103 hektarer agerjord og skov har Grev Christian sikret, at Svendborg Kommune nu kan komme i gang med det ambitiøse Tankefuld-projekt. Fællesskabet, kommunen, får dermed indflydelse på, hvordan i hvert fald den første del af den nye bydel skal udformes.

Hele projektet har indtil nu virket lidt i retning af, at der blev planlagt store ting på andre folks jord... Nu har kommunen foden på egen jord.

Grev Christian kan fortsat kalde sig skovejer, da Hvidkilde omfatter 2500 hektarer skov og noget mindre agerjord.

Belastning og forpligtelse

Grev Christian blev født for 56 år siden, og der har aldrig været tvivl om, at han skulle videreføre det gods, som hans slægt overtog i 1725. Selv fandt han det helt naturligt. Han følte det både som en belastning og som en forpligtelse, han skulle leve op til - og man må sige, han har gjort det.

Den otte-årige Christian kom på Herlufholm Kostskole, hvorfra han 12 år senere blev student. Han aftjente sin værnepligt hos Gardehusarregimentet og blev uddannet til reserveofficer. Han fik rang af premierløjtnant. I otte år gjorde han rådighedstjeneste.

Den 1. januar 1972 overtog Grev Christian Hvidkilde Ladegaard og dermed ansvaret for landbruget. I et år var han på Niels Brock i København og lærte det grundlæggende i regnskab. Fra 1975 arbejdede han på godskontoret og i 1981 overtog greven også de 1500 ha skov - og dermed hele godset.

I 1997 indledte Grev Christian den omfattende renovering af den trefløjede barok-hovedbygning fra 1742. Det var en proces, der tog flere år, og som kostede ham mange millioner kroner.

Arv og gæld

I vore dage betyder greve-titlen ikke noget. For Christian Ahlefeldt handler den om at vedgå arv og gæld og kende sine rødder, og det er det hele og væsentlige indhold for ham.

Han kan mødes i Kvickly Storcenter med indkøbsvogn, ligesom han er kendt som en elskværdig og yderst imødekommende mand. Han har engageret sig i arbejdet i Danmarks Naturfredningsforening, været formand for Egense Menighedsråd og er på andre felter en udadvent person.

I 2000 tog han sammen med andre gode kræfter initiativet til en mindepark for de sydfynske ofre for den tyske besættelse. Parken er indrettet på Svendborg Kirkegård, og i veneration over den rolle, som Hvidkilde spillede under den tyske besættelse. Grevens farbror, Lennart, blev i krigens allersidste dage henrettet af tyskerne. Hvidkilde var under besættelse et centrum for modstand personificeret i faderen, Grev Axel.

Grev Christian har titel af hofjægermester. Han har en datteren Nicole på 26 år fra sit første ægteskab og sønnen Carl Johann på 11 år med sin nuværende hustru, Lone, der driver en psykologpraksis i Sct. Nicolai Gade i Svendborg. Grev Christian og hustru holder af rejser til fjerne mål og gerne under primitive forhold.
  • fyens.dk