50 ÅR: Siden 1998 har Thomas B. Jørgensen været chef for Odense Renovationsselskab A/S
Som tidligere håndboldkeeper på topplan ved han godt, hvordan bolden skal tages. Administrerende direktør Thomas B. Jørgensen, Fuglebakken 34, Odense NV, kunne heller ikke lade være med at gribe til, da chancen bød sig for at blive chef for Odense Renovationsselskab A/S. Når han mandag fylder 50 år, er det syv år siden, at han begyndte i chefjobbet .

Thomas B. Jørgensen er yderst erfaren i arbejdet med at håndtere de store mængder affald, som overflodssamfundet til stadighed efterlader sig. Men den moderne skraldemand kom ind i branchen ved lidt af en tilfældighed.

Thomas B. Jørgensen

Født 7. marts 1955 i Villestofte.

Student fra Odense Katedralskole og ingeniøruddannet fra Odense Teknikum.

Ansat i 16 år hos Marius Pedersen A/S i Ferritslev. Direktør for lossepladsen Klintholm A/S.

Siden 1998 administrerende direktør for Odense Renovationsselskab A/S.

Opvæksten fandt sted i Villestofte. Efter skolegangen på Paarup Skole og studentereksamen fra Odense Katedralskole i 1975 læste Thomas B. Jørgensen til bygge- og anlægsingeniør på Odense Teknikum.

Interesse for miljøet gjorde, at han skrev speciale om lossepladser. Thomas B. Jørgensen fik hjælp fra firmaet Marius Pedersen A/S med hovedsæde i Ferritslev og stor ekspertise på området både herhjemme og internationalt.

Kontakten førte til, at den nyuddannede Thomas B. Jørgensen spurgte, om virksomheden ikke kunne bruge ham. Svaret var et ja, og det blev til 16 års virke.

En kort tid var Thomas B. Jørgensen selvstændig med løsning af forskellige projekter omkring skrald. Derefter blev han direktør for Klintholm I/S ved Bøsøre. Bag driften af den fælles losseplads står en række østfynske kommuner.

Det blev dog kun til halvandet år. Så søgte Odense Renovationsselskab A/S en administrerende direktør, og den udfordring kunne Thomas B. Jørgensen ikke lade ligge. Siden 1998 har han haft ansvaret for, at indbyggerne i den fynske hovedstad kan slippe af med deres affald på en rationel og miljørigtig måde.

For ham ligger løsningen i genbrug og atter genbrug. Derfor er Thomas B. Jørgensen med rette ganske stolt af, at kun et par procent af den samlede affaldsmængde ender på lossepladsen for at blive deponeret. Resten kan på en eller anden måde komme til nytte igen ved genbrug, kompostering eller forbrænding.

Stoltheden deler han gerne med renovationsselskabets ansatte i alle led. Med et moderne ord går Thomas B. Jørgensen for at være en god teambuilder. Han lægger stor vægt på, at opgaverne løses i fællesskab.

Det samme gælder også i forholdet til de tusindvis af familier, som producerer affaldet. På en måde betragter Thomas B. Jørgensen dem alle som en slags medarbejdere. Det er nemlig ikke nok med regler og tvang alene. Uden affaldsleverandørernes forståelse for, at affaldet skal sorteres, går det ikke, og i den henseende har han ros til Odenses borgere.

INFORMATION bliver højt prioritet i hans form for ledelse. Iden forbindelse er direktøren sig meget bevidst, at det kommunalt ejede renovationsselskab sidder på et monopol. Det skal ikke misbruges, men udnyttes til at finde de mest optimale løsninger.

Han betragtes som en mand, der holder øje med økonomien. Med det fornødne hensyn til miljøet skal genbrug kunne betale sig for at holde omkostningerne og dermed priserne for at slippe af med affaldet nede.

Efter Thomas B. Jørgensens opfattelse betyder det meget, at indsamling og sortering foregår på en måde, som folk forstår og accepterer. Et eksempel er, at Odense i en årrække foruden de store nærgenbrugsstationer havde opstillet omkring 250 miljøstationer til papir og flasker rundt omkring i kommunen.

Det gav ikke det rigtige resultat og førte til klager på grund af svineri omkring miljøstationerne. Nu har alle husstande en særlig skraldespand til papiraffaldet, og mængden er øget med helt nøjagtigt 54 pct.

Tallet kender Thomas B. Jørgensen ganske nøje. Logistik er nemlig en vigtig del af hverdagen for at få tilrettelagt arbejdet på den mest effektive måde.

Erfaringerne fra de mange år med affald og som leder af håndteringen i landets tredjestørste by deler Thomas B. Jørgensen gerne med andre. I branchen er han med i organisationen RenoSams strategiske formandsgruppe samt formand for deponeringsteamet. Kolleger kalder ham gerne en ildsjæl med begge ben på jorden.

FORDELEN ved holdspil kender skraldemændenes eller mere korrekt renovationsarbejdernes chef fra de yngre år. Han var en af ankermændene, da idrætsforeningen i Tarup-Paarup havde sin storhedstid i håndbold.

Dengang stod han på mål, og Thomas B. Jørgensen lader sig stadig lokke af spillet på motionsplan. Desuden er han manden bag et stort håndboldstævne hvert år i juledagene.

På privatfronten hedder hustruen Janne Milton Jørgensen, og hun arbejder som sygeplejerske på Odense Universitetshospital. Parret har to døtre på 17 og 20 år.

Reception hos Odense Renovationsselskab A/S, Snapindvej 21, Odense V, kl. 13-16.
  • fyens.dk