Frederik Christensen, Rudkøbing

Frederik Christensen, Rudkøbing, er død på Rudkøbing Plejehjem, 87 år.

Han var født i Hjerming ved Bjerringbro og kom tidligt ud at tjene ved landbruget. Han og hans senere hustru, Karen fra Brønderslev, mødte hinanden på Siøgård, hvor de begge var ansat. Parret blev gift i 1950 og flyttede til Hjordkær i Sønderjylland. I 1956 flyttede de til Langeland, hvor de blev ansat som fodermesterpar i Kædeby. I 1958 flyttede de til Peløkke, hvor de byggede hus på Peløkkevej i 1961/62.

I starten sejlede Frederik Christensen med Langelandspaketten, men blev senere ansat på bindegarnsfabrikken. I årene før han gik på efterløn, var han ansat hos entreprenører, hvor han blandt andet var med til at bygge Svendborgsundbroen.

Parret kunne lide at rejse, så det blev til ture til Harzen og Østrig, men også Jersey besøgte de.

Han havde den sorg at miste sin hustru i 1995, så i 1997 flyttede han til Kohaven og tog senere ophold på Rudkøbing Plejehjem.

Frederik Christensen efterlader en datter, to sønner, svigerbørn samt ni børnebørn og et oldebarn. Gunna Lillian Stæhr, Rudkøbing

Gunna Lillian Stæhr, Rudkøbing, er død, 74 år. Hun var født i Rudkøbing og kom efter sin skoletid ud at tjene som ung pige i huset forskellige steder på Langeland.

Hun blev i 1954 gift med Ervind fra Bagenkop hvor parret bosatte sig, idet han fiskede fra byen. Da han fik arbejde på Langelands Frøavls Kompagni, flyttede parret til Rudkøbing, hvor de boede resten af livet.

Hun arbejdede med rengøring forskellige steder, men var ellers en kvinde, for hvem hjemmet og familien var det vigtigste.

Gunna Lillian Stæhr, der mistede sin mand i 2005, efterlader en datter og en søn, svigerbørn samt to børnebørn.

Carl Erik Hansen, Assens

Forhenværende amtsrådsmedlem, cand. agro. Carl Erik Hansen, Præstevænget, Assens, er død, 73 år.

Carl Erik Hansen var købmandssøn fra Aborg ved Assens. Han var uddannet cand. agro. fra Landbohøjskolen og underviste ti år på Dalum Landbrugsskole, inden han blev ansat i Kreditforeningen Danmark i Odense.

Carl Erik Hansen blev i en ung alder medlem af partiet Venstre, som han tjente som amtsrådsmedlem og folketingskandidat. Han var medlem af Fyns Amtsråd fra 1970 til 1989 og var bl.a. viceamtsborgmester, næstformand for sygehusudvalget og formand for Venstres gruppe. Han var meget optaget af sygehuspolitik og var en varm fortaler for de små fynske sygehuse.

Carl Erik Hansen brød efterfølgende med partiet og opstillede senere på Sygehuslisten, dog uden at blive valgt. Til gengæld fik han mere tid til at skrive læserbreve og kronikker om aktuelle emner samt holde foredrag.

Carl Erik Hansen efterlader sin hustru, Annie, børn og børnebørn. Begravelsen finder sted lørdag formiddag fra Gamtofte Kirke.

Gudrun Marie Brønserud, Tommerup

Gudrun Marie Brønserud, Tommerup, er død på Sygehus Fyn Svendborg, 84 år.

Agnes Marie Rasmussen, Søby, Ærø

Agnes Marie Rasmussen, Søby, Ærø Agnes Marie Rasmussen, Østerbro 22, Søby, er død, 76 år.

Agnes Rasmussen stammede fra Holmegården og blev gift med svejser Henry Rasmussen, der døde for nogle år siden. Hun var en stilfærdig kvinde, der passede hus og hjem på bedste måde. Hun havde stor interesse for antikviteter og historie. Hun efterlader to børn samt børnebørn og oldebørn. Begravelsen foregår fra Søby Kirke på lørdag, den 2. februar kl. 13. Mary Kirstine Nielsen, Ærøskøbing

Mary Kirstine Nielsen, Gilleballehus, Ærøskøbing er død i den høje alder af 96 år.

Mary Kirstine Nielsen drev sammen med sin nu for længst afdøde mand en fotoforretning i Ærøskøbing. Der var ingen børn i ægteskabet.

De sidste mange år har Mary Nielsen opholdt sig på Gilleballehus, hvor hun huskes som en venlig og tillidsfuld kvinde. Bisættelsen har fundet sted.