Nu slukker de pumpen i Holmsmosen

Et udsnit af lodsejere omkring mosen Erik Voigt , biolog Astrid Ejlersen, langelnd Kommune, peter Gotfredsen og Carl-Erik Hansen.

Nu slukker de pumpen i Holmsmosen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Nyt 33 hektar stort vådområde på Langeland er på vej omkring Næshoved ved Klavsebølle. Området skal omsætte fire tons kvælstof, for at beskytte det Det Sydfynske Øhav

Holmsmosen ligger mellem Næshoved og Klavsebølle på Langeland og er et fint naturområde, med harer, rådyr, dådyr, flere forskellige fugle og sjældne planter og naturtyper.

I efteråret bliver den pumpe, der hidtil har sendt vand ud af mosen, slukket, og moseområdet bliver til et 33 hektar stort vådområde delvist delt af en ø kaldet Kong Holms Slot. Navnet har det fået, fordi der er fundet rester af et middelalderligt voldsted udover en gammelt dyssetomt fra yngre stenalder.

Etableringen af vådområdet er en del af vandområdeplanerne og en del af Landbrugspakken. Det har hidtil været vanskeligt at finde nye områder på Langeland, der har kunnet imødekomme kravene om vådområder, der skal fungere som renseanlæg for kvælstof fra landbruget, så det ikke ender i øhavet og forårsager fiskedød og iltsvind i det lave vand.

Området ved Holmsmosen er i forvejen paragraf 3 natur - altså beskyttet natur, og man kan diskutere om det giver mening at oversvømme beskyttet natur.

Men projektleder, biolog i Langeland Kommune Astrid Ejlersen mener, at det i dette tilfælde kan forsvares.- Området er, fordi det er pumpet ikke i en naturlig tilstand, så man kan sige, at det bliver ført tilbage til, hvordan det var, da der ikke blev pumpet i området, siger hun.

- Desuden vil der jo fortsat være eng og mose i området og der er arealer som i øjeblikket er under plov, som får mulighed for at udvikle sig til natur.

Holmsmosen har været ganske længe undervejs. Det var 12 lodsejere omkring mosen, der kontaktede kommunen i 2012 for at diskutere muligheden for at slukke for pumpen og etablere et vådområde. Forarbejdet har trukket i langdrag, men nu er aftalerne om jordfordelinger og kompensationer på plads, og det næste halve år skal vådområdet projekteres, inden pumpen slukkes formodentlig efter sommer, hvis alt går efter planen.

Jordfordelingerne i området, har især har handlet om, at de enkelte lodsejere har fået samling på deres jord.

Peter Gotfredsen, Klavsebølle er en af lodsejerne, der har jord i mosen.

- Mosen har været delt op i mange striber med mange ejere - så det har været lidt af et puslespil. Det blev brugt til græsning og høslæt, men der er jo ingen, der har køer mere, siger han.

En anden lodsejer Erik Voigt har fået mere skov.

- Jeg har især fået samlet jorden i stedet for at have spredte stykker, og det, jeg har fået, er skovområde, der ikke bliver oversvømmet, og som kan bruges til jagt, siger han.

Carl-Erik Hansen, Næshovedgård, har sagt ja til at være med i projektet, fordi det dårligt kan betale sig at dyrke jorden.

- Desuden er strøm til pumpen en ret anseelig udgift, og det kan vi undgå, siger han.

Om området skal være tilgængeligt for offentligheden er lodsejerne lidt i tvivl om.

- Man kan jo gå langs stranden og op på Næshoved og på den måde se området. Men de offentlige stier i området må alle jo benytte, siger Carl-Erik Hansen.

Thorbjørn Hansen ejer den hatbakke i området, der deler de to søer, der dannes i området. Hatbakken kaldes Kong Holms Slot og Thorbjørn Hansen har forlangt, at der i projektet bliver lavet en vej til "slottet" så han har mulighed for at komme derud og slå græsset.

- Projektet var ved at falde på grund af vejen, men jeg insisterede og ville ikke være med, hvis jeg ikke kunne få vejen. Jeg har ikke fået noget jord ud af projektet, men jeg beholder Kong Holms Slot. Jeg bruger området til jagt et par gange om året, det er det hele, siger han.

- Jeg tror, det er lykkedes at få projektet til at falde på plads nu, fordi vi er blevet ældre og egentlig godt vil have noget natur. Det er blevet mere interessant med alderen. Og vejen kan nok bruges til vandresti for turister engang i fremtiden, selv om det måske kan være lidt ømtåleligt nu.

Alle lodsejere er spændte på, hvor højt vandet kommer til at stå, når pumpen slukkes i eftersommeren. Pumpen bliver i første omgang ikke fjernet, så der er en mulighed for i ekstreme tilfælde at tænde den igen.

- Med de mængder regn og den intensive måde, vandet kommer, kan det være godt at have pumpen i reserve sige Erik Voigt.

- Jeg tror ikke der er nogen risiko for bygningerne i området, de er bygget, mens der ikke var nogen pumpe, siger Peter Gotfredsen.

- Men det bliver interessant at se, hvor højt det kommer til at stå.

Det er EU der betaler projektet, der er afsat 3,4 million til gennemførsel. Beløbet skal dække alle omkostninger ved projektgennemførsel, herunder erstatninger for værditab af jord til lodsejere, omlægning af dræn og udløb, hævning af veje, jordfordeling, tinglysning og øvrige sagsbehandlingsomkostninger.

Skoven omkring mosen er meget varieret med mange forskellige træer.
Skoven omkring mosen er meget varieret med mange forskellige træer.
Her bliver vand i fremtiden - kun Holms Slot vil stikke op. Bag horisonten ligger stranden.
Her bliver vand i fremtiden - kun Holms Slot vil stikke op. Bag horisonten ligger stranden.
Holmsmose er våd, meget våd og i fremtiden bliver den til søer. Her to af lodsejerne Erik Voigt og  Peter Gotfredsen.
Holmsmose er våd, meget våd og i fremtiden bliver den til søer. Her to af lodsejerne Erik Voigt og Peter Gotfredsen.
Næshoved med Holmsmose. Det blå markerringer viser hvordan søerne ligger omkring Kong Holms slot.
Næshoved med Holmsmose. Det blå markerringer viser hvordan søerne ligger omkring Kong Holms slot.

Nu slukker de pumpen i Holmsmosen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce