Niels Andersen, ornitologernes medlem af Svendborgs Grønne Råd, opfordrer politikere til at vedtage en træpolitik for kommunen

Svendborg Kommune er en grøn kommune. Det mener i hvert tilfælde 75 procent af indbyggerne, men den kan sagtens blive endnu grønnere og der er rigtigt mange gode grunde til at gøre det.

Det mener Niels Andersen, der er Dansk Ornitologisk Forenings repræsentant i Svendborg Kommunes grønne råd.

- Tænk om vi kunne blive kendt som Fyns grønne metropol, siger Niels Andersen, der har lavet et grundigt stykke researcharbejde som baggrund for sit forslag.

- I forvejen er jorden gødet for at kommunen kan blive endnu grønnere, mener han.

Eksempelvis er kommunen gået fra at være klimakommune til klimakommunePlus, de kommunale skove er dobbeltcertificerede, og det er vedtaget, at kommunens skove skal indeholde 10 procent urørt skov.

- Men vi bør have en træpolitik for enkeltstående træer og alleer, i dag er de for få og for små og så må vi indføre en træpolitik for træer i byen, hvor skiftende byråd er forpligtet til at tænke langsigtet og genplante træer i byrummet, mener Niels Andersen, der også synes, at man generelt bør udøve større respekt og pietetsfølelse overfor gamle træer og ikke bare fælde dem, hvis man synes, de er i vejen:

- Hvorfor overvejer man ikke, hvordan man kan bevare gamle træer, i stedet for bare at fælde dem. Et træ kan jo være hundrede af år om at vokse sig stort og det tager ingen tid at fælde det. Især gamle træer huser en lang række forskellige arter og er vigtig for biodiversiteten, siger han.

- Men det er også vigtigt, for menneskers sundhed at en by har træer. Et træ forsyner dagligt ti mennesker med ilt - det er altså vigtigt for klimaet, at vi har træer. De mindsker drivhuseffekten og filtrerer støv, siger Niels Andersen.

Og tætte rækker af træer langs vejene giver om ikke medvind på cykelstierne, så i alle tilfælde læ langs med vejene til glæde for både gående og cyklende. Og så giver træer skygge. Efterhånden er det også anerkendt, at det er vigtigt for mennesker velbefindende at have levende grønne omgivelser at se på og opholde sig i.

Og selv om vi ikke lige går og tænker på de træer, der omgiver os til hverdag, så opdager vi det, især når de forsvinder. Niels Andersen mener ikke det er nødvendigt at fælde træer selv om man skal bygge nyt - nogle gange vil det måske ikke betyde alverden at flytte nogle få meter og så bevare et smukt gammelt træ.

Træet har ikke bare betydning for vores velvære og en praktisk betydning - der er også mange kulturhistoriske interesser forbundet med træer.

- Tænk på kvindeegene, der står rundt i landet og blev plantet, da kvinderne fik valgret, på kongeegene - eller vores eget sydfynske Filippatræ i Hundstrup, siger han.

Niels Andersens ideer er ikke sprunget ud af den blå luft - han har han ladet sig inspirere af andre byer, ganske vist noget større byer, der har en træpolitik. Berlin, København og Malmø har en træpolitik og Niels Andersen er særligt begejstret for, hvad man gør i vores naboland Tyskland.

Tyskerne har Natur-denkmal - altså træer som mindesmærker, skove er Unesco- beskyttede og de har Alleenstrasse. Det er Tysklands længste turistrute på 2900 km, men i alt har tyskerne 23000 km alleer og de fejrer dem med Tag der Allee den 20. okt., fortæller Niels Andersen.

- Vi kunne sagtens lave en trærute rundt i hele kommunen, så ville vi også nå ud i alle hjørner, det kan man godt få indtryk af at nogen savner. Og det kunne være en fin cykelrute for turister. Og så synes jeg da, man skal starte med at plante træer langs alle de veje, der hedder noget med allé eller har et trænavn.

-Men man kan starte allerede nu og skabe en Trærute, der henviser til de mange gamle flotte eller sære træer er der er i kommunen. Tænk på kærestetræet, på suttetræet, på Ambrosius-egen og mange andre, der står rundt i kommunen, siger han.

Niels Andersens forslag til en træpolitik er meget mere omfattende. Læs mere om det her i præsentationen:

  • MB -

    Af:

    55 år og journalist på Fyns Amts Avis på 25. år. Uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i februar 1989. Har beskæftiget mig med lokaljournalistik, samfunds-journalistik, onlinejournalistik, kulturjournalistik og personalia. Mangeårig erfaring som redigerende, tidligere onlineredaktør, navne-redaktør og kulturredaktør. Er for tiden redaktør for Fyns Amts Avis' naturside og featureredaktion og afløser for navne-redaktør og debatredaktør. Bosiddende på Langeland og har talrige bløde punkter, men i særlig grad nogle for natur og miljø, for udkantens vilkår og ikke mindst de mennesker, der bor her.

Mere om emnet

Se alle
Udvalgsformand: Et træ er levende og skal dø på et tidspunkt

Udvalgsformand: Et træ er levende og skal dø på et tidspunkt