Vand er altid godt for fugle, siger feltornitolog Nis Rattenborg.

Ved etableringen af vådområdeprojektet ved Holmsmose går området fra en slags natur til en anden. For såvel padder som fugle bliver det et attraktivt område.

- Vand er altid godt for fugle. Og selvom der umiddelbart synes at være meget vand i vores landskab, er steder med vand hele året vigtige for fugle, siger feltornitolog Nis Rattenborg.

- Især vandfugle holder meget af ferskvandsområder tæt på kysten - og netop i området nord for Rudkøbing har ikke i forvejen en type lokalitet som den, der vil opstå ved Holmsmose, og stedet kan derfor blive meget betydende for mange arter, og ikke mindst som rasteplads for fugle på træk. Mange vandfugle trækker over Langeland, på deres vej fra nord til Vesteuropa og Vestafrika.

- Af trækfugle vil klirer som tinksmed, svaleklire, mudderklire, sortklire, hvidklire og rødben begynde at ankomme allerede i juli fulgt af ryler, spover og bekkasiner - alle arter som ikke trækker i store flokke, og som derfor er afhængig af mindre vådområder som netop Holmsmose. Senere - med det vi mennesker kalder efterår - kommer svømmeænder og rovfugle. For ynglefugle vil især ænder, vadefugle og småfugle finde Holmsmose attraktiv, siger han.

Et vådområde som Holmsmose vil blive med engsøer og sjapvand også være fine områder for forskellige padder, lige om såvel våde og tørre enge med tiden vil huse spændende planter.

  • MB -

    Af:

    55 år og journalist på Fyns Amts Avis på 25. år. Uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i februar 1989. Har beskæftiget mig med lokaljournalistik, samfunds-journalistik, onlinejournalistik, kulturjournalistik og personalia. Mangeårig erfaring som redigerende, tidligere onlineredaktør, navne-redaktør og kulturredaktør. Er for tiden redaktør for Fyns Amts Avis' naturside og featureredaktion og afløser for navne-redaktør og debatredaktør. Bosiddende på Langeland og har talrige bløde punkter, men i særlig grad nogle for natur og miljø, for udkantens vilkår og ikke mindst de mennesker, der bor her.