Mistanke om snyd: Stor fynsk entreprenør anmelder ledere til politiet