Af: Søren Kristensen (V)
borgmesterkandidat for Venstre og formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn

Svar på læserbrev fra De Konservatives Søren Clemmensen.

I modsætning til hvad Søren Clemmensen (SC) altid går og antyder, så er det store flertal i kommunalbestyrelsen fuldt bevidst om, at der selvfølgelig kun skal være det nødvendige antal administrative medarbejdere i kommunen. Kunsten er hele tiden at drive organisationen så effektivt som muligt. I denne valgperiode har dét været et mål, og dermed er det faktisk lykkedes at mindske budgettet til indeværende år med over 10 millioner kroner, og opmærksomheden på at effektivisere til færre udgifter på administrationen vil fortsætte som et mål, hvis det står til undertegnede.

Bevidst eller ubevidst, så fejlciterer SC det, som jeg i avisen 7. marts korrekt er citeret for fra mit indlæg på kommunalbestyrelsesmødet 6. marts. SC citerer mig for "at der mangler personale i administrationen", og det giver et misvisende indtryk af mit budskab. I avisens citat siger jeg, "at der mangler planlæggere i planafdelingen", og det står jeg gerne ved. Kommunen er i en stærk udvikling, og der er stor aktivitet mange steder, både blandt erhvervslivet og private, og dertil kommer de tiltag kommunen selv har gang i for at styrke og fremme udviklingen i forskellige byer. Den aktivitet skal vi faktisk glæde os over.

Det kræver personale i blandt andet planafdelingen, og for cirka to år siden tilførte kommunalbestyrelsen flere midler til området for at kunne levere service, som efterspørges. Det har imidlertid ikke været mulig at besætte alle stillinger i afdelingen, og derfor er der ledige midler, som alternativt kan anvendes til at købe hjælp udefra. Køb af hjælp udefra skal selvfølgelig altid vurderes fra gang til gang, men det skal være sådan, at når der endelig er udvikling og fremgang i kommunen, så skal kommunen også gøre, hvad der skal til for at understøtte. (forkortet af redaktionen)