Af: Af Elmer Phillipsen, byrådsmedlem (S), Pilevænget 7, Glamsbjerg

Lokaldebat: Rullepartierne har været totalt ansvarsløse i debatten og beslutningen om skolestruktur. De lever ikke op til indgåede aftaler og tilsidesætter en demokratisk beslutning. Det er stærke sager og gift for fremtidigt samarbejde, for hvem vil have dem som aftalepart?

I budgetaftalen for 2017 var alle partier enige om, at fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune skal tilpasses strukturelt og organisatorisk fra skoleåret 2017/2018. Dernæst var der enighed om at være uenige, således K, SF og V ville arbejde med Model 1 og A, DF og Ø ville arbejde med Model 2.

Hvad ender rullepartierne med at gøre? Ikke en disse. Og overlader, hvis de havde haft flertal, hele ansvaret for besparelser på samlet 25 millioner kroner til skolerne selv. Det er ansvarsforflygtigelse af værste skuffe.

Nu er der så en ny aftale, budgetaftalen for 2018, hvor rullepartierne lidt teatralsk fem minutter i tolv kommer med èn sætning: " Venstre, Konservative og Socialistisk Folkeparti tilkendegiver at være uenige i sammenlægningerne af Tommerup Skoles og Tallerupskolens overbygning".

Men i øvrigt tilslutter sig resten, bl.a.: "Som en del af aftalen om budget 2018-21 aftales det, at den nu besluttede struktur for folkeskolen fastholdes i valgperioden 2018-21". Hvis rullepartierne herefter stadig vil rulle, hører enhver anstændighed op, og fremtidige aftaler synes meget svære at få øje på.

Det er vi sikre på, at mange vil være enige med os i.