Af: Lone Akselsen, byrådsmedlem (S), Agertoften 8, Brylle, 5590 Tommerup

Lokaldebat: Medarbejderrepræsentanter fra skolerne i Assens Kommune har 7. februar sendt et læserbrev, der fortjener svar.

I den bedste af alle verdener ville vi kunne undgå besparelser på dagtilbuds- og folkeskoleområdet. Det ville vi have haft mulighed for, hvis der var befolkningstilgang i kommunen med familier, der ville kunne sikre en øget elevtilgang. Det er ikke tilfældet. Samlet vil der være et fald i elevtallet på 15 procent de næste fire år.

Det er byrådet selvfølgelig nødt til at forholde sig til, og det er udmøntet i modellerne for den fremtidige skolestruktur, besparelserne, der fremgår af budgetaftalen, og Børnepakken, som partierne bag Model 2 er enige om. Børnepakken er udarbejdet med henblik på at lette indfasningen af en ny ledelses- og skolestruktur, således at besparelserne pr. elev fjernes det første år.

Vi har fuld forståelse for at medarbejderrepræsentanterne forsøger at forholde sig til begge modeller i læserbrevet. Der er vægtige oplysninger, men analysen taber i kraft, hvis lempelserne i Børnepakken ikke tages i betragtning. Det bør de.

Vi er opmærksomme på, at det er et stort arbejde at samle alle tillidsrepræsentanterne bag et sådant brev. Det tager tid.  Men forslaget om Børnepakken skal ikke mindst ses på baggrund af indsigelserne fra lærerne. Vi synes, der skal være fokus på dagtilbuds- og folkeskoleområdet i den kommende budgetperiode. Vi ønsker at bevare kvaliteten i dagtilbud og folkeskoler, og vi samarbejder gerne med lærerne herom.

(forkortet af redaktionen)