Af: Nikolaj Leed Henriksen, byrådsmedlem (V), Bredgade 20 1. tv, Aarup

Lokaldebat: Punkt 16 på dagsordenen til byrådsmødet den 4. april bar overskriften: "Beslutningskompetence jf. folkeskolelovens §16B".

Det kan lyde lidt tungt, men det handler sådan set bare om, hvem der skal have kompetencen til at konvertere understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i kommunens folkeskoler.

Skal det være administrationen, eller skal det være op til den enkelte skole? Det er ikke et værktøj der ar været taget meget i brug over de sidste par år, men rent principielt var det alligevel vigtigt for undertegnede, at vi på mødet besluttede, at kompetencen fremover ligger ude ved den enkelte skole.

Vi i Venstre tror nemlig på, at man ude på skolerne er dygtige nok til selv at kunne tage sådan en beslutning. Byrådet og administrationen skal ikke detailstyre vores skoler - de ved nemlig bedst selv, hvad de har behov for. At et mindretal i byrådet bestående af A, O og Ø var imod, illustrerer på fin vis den uenighed på skoleområdet der gjorde, at alle tre partier fik tilbagegang ved det netop overståede kommunalvalg.