Af: Pia Roger Vittrup, Agertoften 34, Brylle, 5690 Tommerup

Lokaldebat: Tommerup Skoles bestyrelse har lavet en henvendelse til Børne- og Uddannelsesudvalget omkring hastigheden, hvormed kommunen lægger op til at implementere lukningen af overbygningen på Tommerup Skole. Det har skabt nogle reaktioner både på Facebook og i byerne omkring Tommerup Skole, hvor man mener, at bestyrelsen nu skaber uro i stedet for ro omkring den trufne beslutning. Men er det ikke netop det henvendelsen fra bestyrelsen lægger op til?

Ro til at implementere denne beslutning på bedste vis og med respekt for elever og lærere på både den afgivende skole og den modtagende skole?

Forestil dig, at overbygningen på den skole, hvor dit barn går, skal lukkes.

Forestil dig, at dit barn skal i 8. eller 9. klasse efter sommerferien.

Forestil dig, at der ikke starter en ny 7. klasse efter sommerferien.

Forestil dig det ungemiljø, der bliver for dit barn efter sommerferien, med kun 8. og 9. klasse på skolen.

Forestil dig det ungemiljø, der bliver for dit barn efter sommerferien til næste år med kun 9. klasser på skolen.

Forestil dig, at to af de overbygningslærere, som dit barn har haft, skal flytte skole efter den kommende sommerferie.

Forestil dig, at de tilbageværende overbygningslærere ikke har nogen jobgaranti på den anden skole.

Forestil dig, at overbygningslærerne begynder at søge væk.

Forestil dig, hvor mange overbygningslærere der måske er tilbage til næste år, når den kommende 9. klasse skal til afgangseksamen.

Forestil dig, hvor mange overbygningslærere, der måske er tilbage om to år, når den sidste overbygningsklasse skal til afgangseksamen.

Forestil dig, hvilke lærere. der kender dit barn godt nok til, at han/hun kan søge hjælp, råd og vejledning op til afgangseksamen - både til næste år og om to år.

Forestil dig, hvor mange elever, der måske begynder at finde andre skoler, når deres forældre bliver nødt til at sikre sig den bedst mulige afgangseksamen for deres barn.

Forestil dig det ungemiljø, der bliver, når klasserne bliver mindre og mindre.

Forestil dig de forandrede klasser, der bliver at undervise for lærerne, når klasserne bliver mindre og mindre.

Forestil dig, hvilke muligheder der er for at opretholde et ordentligt fagligt og pædagogisk miljø på en skole med overbygningen i afvikling over en flerårig periode.

Forestil dig, hvordan du ville have det ved udsigten til de næste tre år, hvis du er elev eller lærer på den skole, hvor overbygningen lukker.

Det er i min verden ikke bare et spørgsmål om at rive plasteret hurtigt af og så komme videre. Jeg er alvorligt bange for, at man kommer til at forbløde. Udover at man i min optik spiller hasard med hele to årgange på en skole i forhold til afgangseksamen og herunder adgang til ungdomsuddannelser, er det for mig også et spørgsmål om at sikre den bedste overbygning for fremtiden.

Det gør man ved, at alle fire skoler starter et forpligtende samarbejde til gavn for både elever og lærere, som foreslået af bestyrelsen ved Tommerup Skole. På den måde kan alle fire skoler komme med bidrag til at få defineret en overbygningsskole, hvor alle er med til at tage ansvar.

Det er den måde, man får en styrket overbygning og et styrket lokalsamfund på.