Af: Anders Bech, Snaven 12, 5631 Ebberup
Lokaldebat

Lokaldebat: Rehabilitering er en proces, og målet for den enkelte er at få styr på sit liv som helhed. Princippet med at splitte processen op i genoptræning, hjælpemidler, pårørenderådgivning, pleje, støtteperson, jobtræning og så videre er en misforståelse. Borgeren ser krisen, som en helhed, og den skal løses med en helhedsorienteret tilgang.

Borgere i krise skal mødes af systemet gennem en enkelt sagsbehandler, der sammen med borgeren finder de tilbud, der passer til krisens forskellige facetter. Sagsbehandleren skal også koordinere de forskellige indsatser, så den ene hånd ved, hvad den anden laver, og sørge for at borgerens familie inddrages, så familien bliver fælles om at løse krisen. På den måde bliver den ramte ikke et problem, som de nærmeste bare skal affinde sig med, men et fælles anliggende med beslutninger, man tager sammen.

I øvrigt mener vi, at Udkantsdanmark ikke er noget, vi er, men noget vi vælger at være.