Politik. Sund fornuft er varm luft
Af: Suzette Frovin, spidskandidat for SF i Nyborg
Kystvej 27 5800 Nyborg

Man må give landmand Niels Danielsen, at han forstår sig på sund fornuft. I hvert fald når man i Fyens Stiftstidende læser Venstres næstformand i Teknik- og Miljøudvalget Søren Svendsens begrundelse for, at udvalget har givet dispensation til at fjerne et historisk dige. Selvom forvaltningens fagfolk vurderer, at der er både kulturhistoriske, biologiske og landskabelige begrundelser for at bevare diget var opfyldt, har Søren Svendsen med egne øjne set, at der kun er tale om et lille, ubetydeligt hjørne af mark.

Både i sagen om diget og i sagen tidligere på sommeren om det beskyttede overdrev er det bemærkelsesværdigt, at politikerne ikke viser tillid til forvaltningens faglige vurdering, men i stedet hævder, at de alene ved øjesyn ved bedre. Politikere bør generelt vægre sig mod at give dispensation ikke mindst i enkeltsager, fordi netop de sager har det med at danne præcedens.

I SF arbejder vi for, at Nyborg bliver en meget grønnere kommune, end den er i dag. Vi arbejder for, at endnu flere områder lægges ud som fredsskov, og at vi får flere sammenhængende naturområder med stor biodiversitet og et rigt dyreliv. Men det kræver, at vi er ambitiøse på naturens vegne, og at vi som minimum overholder lovgivningen på området. Dispensationer bør kun gives, når helt særlige forhold taler for det. Dét er sund fornuft.

Mere om emnet

Se alle
8
Næse til kommunen i sag om historisk dige

Næse til kommunen i sag om historisk dige