Af: Rene Vaaben Johansen , rvjo@faa.dk
Lokaldebat

Lokaldebat: Når man som frivillig bevæger sig i det farlige område mellem kommunale opgaver og frivilligt arbejde, må man undertiden give fortabt. Opgaver kan være for store til, at man med rimelighed kan forvente, at kommunens borgere skal løse dem ved en ulønnet indsats i deres fritid.

Vi har i vores frivilliggruppe under Dansk Flygtningehjælp mange medlemmer, som gør en stor indsats og hjælper, så langt de kan. Men lige nu har vi konkret nogle udfordringer omkring nogle af de midlertidige boliger, som kommunen anviser flygtninge til her i Midtfyns-området.

Boligerne - først og fremmest i Ryslinge og Kværndrup - bebos af mennesker fra mange forskellige kulturer. De har derfor også varierende opfattelser af en god husorden. Dette kolliderer for eksempel omkring madlavning, rengøring af fællesarealer, herunder toiletter og baderum, og omkring, hvornår der bør være ro om natten. Mange af disse mennesker har oplevet svære ting og er som følge deraf ikke i balance. Det medfører korte lunter og hurtigt opståede konflikter.

Også flygtninge anbragt i andre boliger kan have svært ved at leve op til danske normer, og det fører undertiden til sammenstød med naboer, uden at personen helt forstår hvorfor.

De frivillige hjælper gerne, men har ingen formel ret til at blande sig i forholdene. Desuden kan de evige konflikter være næsten lige så trættende for os som for de involverede.

Vi er jo ikke professionelle problemknusere, men bare almindelige rare og hjælpsomme danskere. Derfor mener vi, at sociale viceværter indenfor integrationsområdet vil være en god idé.

Opgaven er simpelthen for stor til, at vi frivillige kan forventes at kunne løse den.

Mere om emnet

Se alle
Frivillige: Sociale viceværter er en god investering

Frivillige: Sociale viceværter er en god investering

Finansiering af sociale viceværter

Finansiering af sociale viceværter

Debat: Hvordan vil du skaffe penge, Søren Hillers?