Af: Af Erik Klindt Andersen, byrådsmedlem (V), Brydegårdsvej 16, Brydegård

Lokaldebat: Specielt lige nu i valgkampen er der voldsomt fokus på, hvordan byrådet burde fordele de midler, som Assens Kommune råder over.

I Venstre er vi i tilknytning hertil meget fokuserede på, at der så også er tilstrækkeligt at fordele fra. Kagen skal blive større, og det er vores bestræbelse.

Den væsentligste bidragsyder hertil er vore erhvervsvirksomheder og beskæftigelsen i landbruget, industrien og i de mange øvrige erhverv, hvor udviklingen i produktionen og eksporten er nøglen til, at velfærden - også i Assens Kommune - kan sikres i fremtiden.I Assens Kommune har vi heldigvis mange markante store og mellemstore produktions - og eksportvirksomheder i forhold til befolkningstallet, og så ligger vi også i den bedste fjerdedel af landets kommuner, når man ser på værdien af vareeksporten pr. indbygger. Endvidere har vi en meget stor indtægt pr. borger i selskabsskat - vore virksomheder tjener allerede gode penge.

Disse faktorer er afgørende; Assens Kommune ligger i top på Fyn og i den bedste ende på landsplan.

Det forspring skal vi udbygge, da det både bidrager til en stadig stærkt faldende ledighed, som lige nu er den næstlaveste på Fyn. Den netop vedtagne Erhvervs- og Vækstpolitik for vor kommune giver gode svar på fremtidens udfordringer, og i Venstre er vi helt klar til at gøre kagen væsentlig større.