Lokaldebat: Status for det tidligere menighedsråd
Af: Kenneth Skipper kesk@faa.dk

 

Jeg har selvfølgelig også læst de læserbreve, der gennem den seneste tid har været i bl.a. Ø-boen om Rudkøbing-Simmerbølle menighedsråd (MR).

Menighedsrådsmøder er offentlige og enhver er velkommen til at overvære dem. Ønsker man et emne taget op på et MR-møde, kan man altid kontakte et MR-medlem eller en præst. Det er også muligt at læse referaterne fra de ordinære MR-møder. De ligger i våbenhuset i kirken. Der er rig mulighed for at følge med i menighedsrådets arbejde.

Som formand for det tidligere MR har jeg selvfølgelig været den, der "blev skudt på". MR havde besluttet, at det kun var formanden, som udtalte sig til pressen.

Det tidligere MR (fra dec. 2012 til dec. 2016), hvor jeg var formand, har arbejdet meget konstruktivt og målrettet.

MR har håndteret, at:

* have en periode på næsten to år med en syg præst, der desværre endte med at blive afskediget af Kirkeministeriet (MR er ikke arbejdsgiver for præsterne, det er ministeriet)

* have den anden præst på barsel to gange i samme periode

* have flere skiftende - ganske unge - vikarer

* ansætte en ny præst

* fået styr på projektet med Det gamle Rådhus, et projekt vi overtog og som var ved at køre økonomisk af sporet

* få styr på økonomien i MR, som udviste et stort underskud. Dette er i perioden vendt til et overskud

* gennemgå personalets arbejdsopgaver, så arbejdsnormen kunne tilpasses de faktiske forhold - både i forhold til at øge og reducere denne. Det er ikke altid en morsom opgave, men det er en arbejdsgivers pligt

Ovenstående er eksempler på, hvad det tidligere MR fik udrettet.

Tre personer fra dette MR opstiller på liste X og er klar til at fortsætte det konstruktive og målrettede arbejde for MR og sognet.

Derfor er det vigtigt, at vi får DIN stemme på tirsdag til menighedsrådsvalget !

Vibeke Westphal

Mere om emnet

Se alle
Kampvalg overstået: Liste 2 vandt 5-3 i Rudkøbing Sogn

Kampvalg overstået: Liste 2 vandt 5-3 i Rudkøbing Sogn

Lokaldebat: Stem på liste 2

Lokaldebat: Stem på liste 2

Menighedsrådsvalg: - Ledelse og synlighed er vigtigt

Menighedsrådsvalg: - Ledelse og synlighed er vigtigt