Lokaldebat: Sandheden skal frem
Af: Mads Boeberg Hansen, kommunalbestyrelsesmedlem for De Konservative på Ærø

Lokaldebat: Kære Lennart (Mogensen, som fik bragt et læserbrev på FAA Ærø-siderne den 8. august stilet til De Konservative, red.)

Jeg ser til min store undren, at du beder om en grund til, at vi forlod det tekniske valgforbund. Det hele handler om tillid til det vi i fællesskab meldte ud, om at vi alle tre partier ser positivt på private initiativer.

Når tiltroen ikke længere er tilstede skyldes det, at det vi primært havde af udeståender var ÆrøXpressen's andel i landevejsmidlerne. Her meldte vi i fællesskab ud, at vi så positivt på projektet. Vi kan efterfølgende konstatere at I svigter det fællesskab ved at "stemme imod", noget så simpelt som beregningsgrundlaget og fordelingsnøglen, og en af jeres kandidater direkte melder ud at selv samme selskab overhovedet ikke skal have én eneste krone - det skal bare stoppes! Nu ved vi hvor I står i denne sag, og det arbejder vi så ud fra.

Vi i byrådsgruppen kan godt tåle de her uheldigheder, men det kan vores vælger og medlemmer ikke. Det handler om tillid og troen på, at det vi melder ud også bliver efterlevet. Vi har stærke ambitioner for Ærø og ser helst vi løser dem i fællesskab med tillid i højsæde.