Lokaldebat: Nærdemokratiet der blev væk!
Af: Arno Kruse, Spodsbjergvej 259, Longelse Sand, kandidat til kommunalvalget for Socialdemokratiet
Politik

Strukturreformen - eller kommunalreformen - der trådte i kraft den 1. januar 2007, har vist sig at være en narresut. Med floromvundne løfter om at styrke nærdemokratiet har virkeligheden vist sig at medføre det stik modsatte, og i Langeland Kommune har følelsen af, at kommunen er til for borgernes skyld, taget en uheldig drejning i retning af, at borgerne er til for kommunens skyld, og det er ikke en udvikling, der gavner nogen som helst, og da slet ikke den følelse af fællesskab, der er den overordnede forudsætning for en levende og velfungerende kommune. Nu er det så nemt alene at give strukturreformen skylden for, at nærdemokratiet i Langeland Kommune har det dårligt og er skidt tilpas, men det hører med til sandheden, at Langeland Kommune fik sin begyndelse på en måde, hvor der reelt kun var en mand, der bestemte, hvad der skulle ske. Det vil imidlertid ikke være helt retfærdigt eller rimeligt at placere hele skylden hos denne ene mand, fordi hans efterfølger trods alt havde mulighed for og flertal til at åbne op for nærdemokratiets vækst og udvikling. Sjældent er langelænderne og strynboerne blevet holdt så desorienteret, som tilfældet har været de sidste tre år, og derfor drejer kommunalvalget sig om meget mere end den cykelsti fra Lohals til Bagenkop, som alle i princippet er enige om vil være en god idé. Det er mit håb for Langeland og Strynø, at den nye kommunalbestyrelse seriøst vil søge at blive enige om at give næring til en genskabelse af det levende nærdemokrati, som vi jo stort set alle savner. Fra Socialdemokratiets side er vi parate. Det er faktisk derfor, vi har det med i vores valgprogram!

 

Arno Kruse

Spodsbjergvej 259, Longelse Sand

Kkandidat til kommunalvalget for Socialdemokratiet

Nr. 8 på liste A