Lokaldebat: Motorvej, Als-Fyn forbindelse og anstændighed
Af: Lars Erlandsen Brun, Nørremarken 7, Svanninge
Alsbroen

Der er store usikkerheder om bundforholdene i Lillebælt. Det betyder også stor usikkerhed om anlægsomkostningen for en fast forbindelse og projektets samfundsværdi. De økonomiske analyser af projektet er ensidige og mangelfulde i forhold til beskrivelser af usikkerheder, effekter, ulemper, fordele og alternative muligheder.

Trods dette italesættes en fast forbindelse og en motorvej tværs gennem Faaborg Midtfyn-Kommune som en redning for alt og alle. At det kun vil være et spørgsmål om tid, før motorvej og fast forbindelse er anlagt. Endda så meget, at der er fremsat grove skitser til linjeføring af en motorvej fra Bøjden til Årslev.

Alle kender vist de negative og belastede konsekvenser for grundejere ved processer om udbygning af infrastruktur. Med linjeføringen og udsagnet om en motorvej er grundejere i et fire-fem kilometer bredt og over 40 kilometer langt område fra Bøjden til Årslev nu potentielt sat i en uoverskuelig og belastet situation. Er det et udtryk for respekt og et retssamfund, at byråd, en styregruppe, en komite og en privat støtteforening udsætter så mange borgere på Syd- og Midtfyn for en sådan situation - i et helt uoverskueligt tidsspænd - og på et så løst og udokumenteret grundlag?

Det vil klæde styregruppen, komiteen og kommunalbestyrelserne, om der så hurtigt som muligt blev lavet en faktabaseret og fyldestgørende analyse af de tekniske og økonomiske muligheder for anlæg af en motorvej og fast forbindelse. Og at denne blev holdt op mod andre muligheder og veje til en samfundsøkonomisk fornuftig udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommune og Fyn.

Mere om emnet

Se alle
1
Lokaldebat: Tænk smart og anderledes

Lokaldebat: Tænk smart og anderledes

Debat: Vi er i gang med at skaffe viden om Als-Fynbroen

Debat: Vi er i gang med at skaffe viden om Als-Fynbroen

1
Lokaldebat: Fra fast til bedre forbindelse

Lokaldebat: Fra fast til bedre forbindelse