Lokaldebat: Kan pilproduktion redde vores grundvand?
Af: Leo Holm (K), Ommelsvejen 36, 5960 Marstal.

Lokaldebat: På Ærø er der er nu fundet for høje mængder af pesticidet Desphenyl-Chloridazon i halvdelen af øens vandboringer. 

En udvikling, som er skræmmende, og i et brev fra Miljø og Fødevareministeriet til alle kommuner skriver de at: Hvis der er fund over grænseværdien i drikkevandet gælder efter drikkevandsbekendtgørelsen, skal kommunen hurtigst muligt træffe foranstaltninger til genoprettelsen af drikkevandets kvalitet.  

Hvad kan vi som kommune gøre? Ja, det har der været flere bud på så som: skovrejsning og overgang til økologisk drift på hele Ærø. Tilbage i 2010 stemte vi, De Konservative, nej til skovrejsning på Ærø, men vi må nu erkende, at der skal laves tiltag for at sikre Ærø rent grundvand. 

Hvor skal indsatsen så ske? Det er det springende punkt, for med den ærøske geologi, er det ikke sikkert, at det er ved vandboringerne, at dette skal ske. Vi Konservative vil derfor gå ind for, at der laves en undersøgelse af, hvor der skal sættes ind med tiltag for at sikre vores grundvand.

Et af tiltagene kunne måske være at se på mulighederne for at plante pil i stedet for skovrejsning. Pileproduktion kan give landmændene en indtjening ved salg af pil til fjernvarmeværker, og Ærø vil dermed også komme et skridt nærmere at være selvforsynende på energiområdet.

En undersøgelse kunne måske også munde ud i, at andre tiltag kunne være løsningen, men vi er nødt til at handle og ikke lade stå til, for at sikre Ærøs grundvand.