Lokaldebat: Jamen, hvordan kan det dog gå til?
Af: Agnete la Cour, Marstalvejen 19, 5960 Marstal.

Lokaldebat: 21. april erfarede læsere af Fyns Amts Avis, at kommunen havde et overskud på 43,6 millioner kroner, 24,6 millioner mere end budgetteret. Ifølge samme avis vedtog en enig kommunalbestyrelse kun fem måneder senere, 27. september, en budgetskitse med besparelser på 4 millioner kr. om året på kerneområderne: skoler, børnehaver og de ældre fra 2019, og dertil besparelser på 6 millioner kr. om året på færgerne fra 2020. Hvordan kan det dog gå til? Hvad blev der af overskuddet fra april?

En uge før budgetforliget blev indgået, 20. september, overværede mange Ærø-borgere ved et åbent kommunalbestyrelsesmøde, at de 15 medlemmer af kommunalbestyrelsen vedtog to ambitiøse forslag: Forslag til Børnepolitik og Forslag til Ungdomspolitik, begge for perioden 2017-2020.

Jamen, vidste kommunalbestyrelsesmedlemmerne da ikke, at man kun en uge senere ville vedtage en budgetskitse, som planlagde besparelser på både børnehavers og skolers drift? En smuk passage fra forslaget til børnepolitik lyder sådan:

'Vi vil arbejde for at - - børn lærer og udvikler sig gennem forløbet fra dagtilbud, over skole og fritidsliv til ungdomsuddannelse.'

Hvordan harmonerer det med nedskæringer på børnehaver og skoler? Kan vi for eksempel på skoleområdet forvente større klasser og færre og udkørte lærere? Det håber vi ikke. Vi må ved det kommende kommunalvalg stemme på kandidater, som ikke vil spare på kerneområderne.

Budgetskitsen af 27. september må aldrig blive til virkelighed.