Lokaldebat: Hvem arbejder du for, Kim Welcher?

Kim Welcher er kommunens repræsentant i "Aktion Tomme Butikker", hvor han sammen med folk fra bl.a. Handelsstands- og Turistforeningens bestyrelser arbejder for at få nye butikker i de tomme lokaler der er. Sammen arbejder de for at Rudkøbing, vores købstad, også fremover har mange butikker med stort udvalg og mangfoldighed.

Tidligere sagde vi: "Rudkøbing har det hele". Det tør vi ikke længere, men vi mener stadig, at butikkernes udvalg er stort og varieret, ikke mindst når vi tager øens størrelse i betragtning. Det er derfor meget afgørende for alle butikkers fortsatte eksistens, at vi ligger tæt sammen. Vi kender flere eksempler på, at udflytning og spredning ødelægger gamle handelsstrøg og byer.

Rudkøbings byplan, som tidligere kommunalbestyrelser har vedtaget og som Kim Welcher nu foreslår ændret, siger meget klart, at alle detail- og dagligvarebutikker skal ligge i det nuværende område med skarpe grænser, der ikke skal rykkes på.

Vi er derfor meget forundret over, at Kim Welcher overhovedet kan forslå et supermarked på den gamle sportsplads, når vi i "Aktion Tomme Butikker" sammen prøver at bevare og udvikle centrum.

I Handelsstandsforeningen hilser vi alle nye butikker velkommen til Rudkøbing, så længe de kommer ind til os andre, og dermed gør Rudkøbing handelscentrum mere attraktivt.

Tilbage står spørgsmålene:

Kan vi stadig tro på, at Kim Welcher i Aktion Tomme Butikker vil arbejde for os?

Kan kommunalbestyrelsen tro på, at Kim Welcher arbejder for det, de han givet ham mandat til?

Kan Kim Welcher selv sige, hvem han arbejder for?

HC Rasmussen

Næstformand Handelsstandsforeningen

Østergade 33

5900 Rudkøbing

Mere om emnet

Se alle
Bymiljøudvalg: Ønsker lukkethed i Rudkøbing

Bymiljøudvalg: Ønsker lukkethed i Rudkøbing

Udvalg: Udsætter sag om nedrivning af huse i Rudkøbing

Udvalg: Udsætter sag om nedrivning af huse i Rudkøbing

Ny handelsstandsformands holdning til nedrivning, nethandel, butikker udenfor centrum og den "evige" Lidl-sag

Ny handelsstandsformands holdning til nedrivning, nethandel, butikker udenfor centrum og den "evige" Lidl-sag