Lokaldebat: Har de tabt sutten?
Af: Mads Boeberg Hansen, kommunalbestyrelsesmedlem for De Konservative

Lokaldebat: Straks efter nyheden om vores exit fra den tekniske del af valgforbundet er bragt, brager de to efterladte mod os.

"Marstaller-partiet", "ingen mulighed for konstituering," "I vil kun Marstal" har vi fået stukket i hovedet og hér er det altså at kæden hopper af.

Det er en useriøs og usand påstand. De som har fulgt bare en lille smule med i kommunalbestyrelsens daglige arbejde de seneste mange år vil vide bedre.

Vi har igennem de første 3,5 år af valgperioden indgået i en lang række brede aftaler om udviklingen af hele Ærø. Senest en fortsættelse af sejlads med "Skjoldnæs" i Søby, således at man fra starten af næste år igen har to færger i Søby. Flere penge til golfklubben, lempeligere lokalplaner, som kan skabe udvikling på hele Ærø. Vi arbejder for nye sommerhusområder rundt omkring på øen, bedre busforbindelser til ærøboerne, en ny moderne SFO til øens skolebørn.

Ved seneste budgetforlig var vi fortalere for at afsætte det størst mulige beløb af til havneudvidelsen i Søby, for at få det stærkest mulige udgangspunkt til at tiltrække finansiering udefra til projektet. I alt 41 mio. kr. er afsat.

Vi vil hele Ærø og vores ambitioner rækker ud til enhver afkrog af øen. Det rækker endda så langt som til Folketinget, hvor vores spidskandidat i dag gør hvad han kan for at fremme Ærøs sag.

For vores vedkommende er det ikke "agurketid" - vi arbejder og har ambitioner for hele Ærø i hele valgperioden.