Lokaldebat: Grøftekanternes vilde flor - eller mangel på samme
Af: Kim Bang Jensen, Tivoli 3, Ærøskøbing

Lokaldebat: Lige nu valfarter turister til øen som aldrig før. Om man er i bil, til fods eller på cykel, så er billedet det samme; sanserne forkæles af grøftekanternes vilde flor. Og just nu er der overskud. Cikorie, rejnfan, kællingetand, blåhat, røllike, knopurt m.m. står i blomst. Alt sammen godt for vore sanser, og noget af det, er jeg sikker på, vore gæster tager med sig hjem i hjertet.

Derfor er det ekstra ærgerligt, at grøftekanternes forkant nu er slået langs vore hovedveje. Samtidig fjernes en del af fødegrundlaget for mange af vore insekter, og ikke kun de "ligegyldige", som sommerfugle, græshopper og svirrefluer, men også føden for vore bier, som man jo ellers gerne vil beskytte. Man burde vente med slåningen til hen i september, når frøene var smidt, de fleste turister cyklet hjem og insektlivet var for nedadgående.

Jeg tror og håber på, at det "kun" er langs vore hovedveje at slåningen foretages. At man skåner de små veje. For netop her færdes de fleste cyklister og vandrere, og det ville være ekstra ærgerligt, at tage oplevelsen fra dem, som netop har tiden til at nyde blomsterfloret.

Der kan muligvis være mange gode grunde til slåningen just nu, men det gavner næppe den turisme, vi i høj grad skal leve af.

På samme måde, som vi gør os store anstrengelser for at gøre vore byrum attraktive, er det vigtigt at se på "naturrummet" på samme måde. Mange af vore gæster tiltrækkes af og roser jo begge.