Lokaldebat: Giv VUC-Ærø ordentlige vilkår
Af: Morten Brixtofte Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby. Kandidat til regionsrådet for RV.

Lokaldebat: VUC i Marstal har stor betydning for Ærø. Som uddannelsessted for unge, som arbejdsplads for ærøboer og som fødekilde til Marstal Navigationsskole.

Derfor er det en institution, jeg vil arbejde for, og støtte hvor jeg kan.

I dag er ungdomsuddannelserne selvejende institutioner som er i fri konkurrence med hinanden om indtægtskilden, de studerende. De er direkte underlagt Undervisningsministeriet, kommunen og regionen har kun mulighed for at give deres holdninger til kende - de er høringsberettigede.

Konkurrencen mellem uddannelsesinstitutionerne betyder at de store institutioner med de gode faciliteter står stærkest i konkurrencen om de studerende. Det er uhensigtsmæssigt for mindre institutioner som VUC i Marstal.

Det er meget vigtigt, at alle unge har mulighed for at tage en ungdomsuddannelse tæt på hvor de bor. Derfor arbejder Radikale landspolitisk for, at "hverken indbyrdes konkurrence uddannelsesinstitutionerne imellem eller Undervisningsministeriet bør afgøre sammensætningen af lokale og regionale udbud af ungdomsuddannelser. Vi foreslår, at regionerne får et større ansvar for den regionale udbudsstruktur. Helt konkret ønsker vi, at regionsrådet afgør regionale udbud under national supervision af Undervisningsministeriet."

Radikale Venstre vil investere i uddannelser og ser derfor med stor bekymring på de besparelser på uddannelsesområdet, som Regeringen, DF og Socialdemokratiet er blevet enige om.

I dag er det nuværende, men afgående, radikale regionsrådsmedlem formand for VUC-Fyn, som vores VUC er en del af.

Jeg vil i regionsrådet arbejde for at VUC-Ærø får de bedste muligheder fremover og vil gå efter en post i VUC-Fyns bestyrelse.