Lokaldebat: Fuck ikke med vores grundvand
Af: Morten Suszkiewicz, Søby Tværvej, 5985 Søby. Kandidat til kommunalvalget for EL.

Lokaldebat: Den seneste tids debat har forståeligt nok vist bekymring for vores drikkevand og skabt mistillid til de politikere og sundhedsinstanser, der uden at blinke forsikrer os om, at der ikke er nogen sundhedsrisiko forbundet med de mængder af giftstoffer, der er fundet i vandet.

Nutidens grundvandsforurening er i høj grad et resultat af fortidens synder og dermed umulig at ændre. Men vi kan undersøge hvilke sprøjtegifte disse synder omfatter og måle om giftene findes i vores grundvand i dag.Først derefter kan vi træffe de fornødne forholdsregler.

Derfor skal der være krav om, at vandværkerne måler for flere pesticider end dem der indgår i det lovpligtige målingsprogram, med udgangspunkt i hvilke pesticider vi kan forvente at finde på øens landbrugsarealer.Fortiden kan vi ikke ændre på, men i dag forurenes vores drikkevand fortsat af pesticider, som vel at mærke stadig er tilladt og flittigt brugt også af private husholdninger.

Hvis ikke vi lærer af vores erfaringer og sadler om nu, er det også vores skyld at fremtidens generationer bliver udsat for sprøjtegifte, og der vil gå endnu længere tid før vores børn og børnebørn har rent drikkevand.

Helt oplagt er det, at de boringsnære beskyttelsesområder, der netop er vedtaget af kommunalbestyrelsen, må omfattes af et forbud mod brug af pesticider.

Og så skal zonerne være de såkaldte toårs zoner, fordi større zoner med pesticidforbud giver bedre beskyttelse af vandboringerne end de mindre etårs zoner, der for nylig er vedtaget af kommunalbestyrelsen.Som man kan se i kommunens egen sagsfremstilling, vil en fastlæggelse af toårs-zoner i øvrigt også være i tråd med den praksis der bruges i resten af Danmark.Vi skal handle nu af hensyn til borgernes helbred.