Lokaldebat: Dengang man troede på en fremtid for Ærø
Af: Flemming Rasmussen, Vinkelstræde 11, 5960 Marstal.

Lokaldebat: Af tirsdagsavisen fremgår det, at foreninger i Ærøskøbing og Ærø kommunalbestyrelse samles på lørdag til møde om Ærøskøbings fremtid.

Det fik mig til at tænke på en gammel artikel i nærværende avis om et lignende tiltag for nu over 50 år siden på et tidspunkt, hvor der ifølge artiklen var enighed på Ærø om den nødvendige forandring. Befolkningstallet på Ærø dengang var omkring 10.000.

Skiftende kommunalbestyrelser har siden forsøgt at opfinde "den dybe tallerken" flere gange uden anden effekt end en fortløbende befolkningstilbagegang. Regner man ud fra dette forhold og den omstændighed, at et faldende serviceniveau - som følge af vigende kundeunderlag - vil forstærke lysten til at flytte, har den sidste ærøbo lukket og slukket over de næste 50 år.

Lad derfor dette læserbrev være en opfordring til ved det kommende kommunevalg, at stemme på kandidater, der går mere op i øens udvikling i en nutidig verden end en individuel forestilling med stædig fastholdelse af en særlig "økultur", der skulle være i fare, hvis man opfylder det moderne menneskes krav til tilværelsen.

Støtten fra Staten og Ærø kommune til færgerne vil, når "landevejsprincippet" er fuldt indført, nå op på et samlet årligt beløb, der estimeret mindst svarer til forrentning og afdrag af en anlægsudgift til broen på mindst 1 milliard. "Landevejsprincippet" vil desuden være en udgift til evig tid, medens "Broen" vil være betalt på et tidspunkt.

Det er på høje tid at tænke i andet end færger, men der skal naturligvis sejles, hvor der er behov, indtil "Broen" til Tåsinge står færdig.