Lokaldebat: Ærø bør omlægges til økologisk landbrug
Af: Lea Grubbe, Kirkevejen 44, Ommel, 5960 Marstal.

Lokaldebat: Jeg forstår til fulde både vandværkernes og forvaltningens frustrationer over forureningen af vores grundvand, men ret beset kan forureningen jo ikke komme som en overraskelse.

Vi har gennem flere år vidst at forurening før eller siden ville nå vores grundvand. Oveni er Ærø særlig sårbar, dels har øen en særlig geologi, dels ligger Ærø i top hvad angår den relative forurening med sprøjtemidler.

Der er ingen nemme løsninger.

Der er kun et svar at Ærø over en årrække omlægges til økologisk landbrug. Jeg ved udmærket at det ikke bare er noget man kan gøre. Det kræver viden, vilje, mod og planlægning. Det kræver bl.a. nye dyrkningsmetoder og nye forædlingsmetoder.

Vi har på Ærø dygtige landmænd som også kærer sig om den generelle forurening af jorden og vores fødevarer. F.eks. er der på 10 år sket en reduktion af insekter på 80 procent, undersøgelser af urin fra børn viser rester af sprøjtegifte (bl.a. undersøgelse fra 2016 fra Syddansk Universitet og Københavns Universitet).Jeg er sikker på, at vi alle ønsker et sikkert og sundt miljø for vores børn og børnebørn. Vi har viden, og jeg vil opfordre til, at vi også har viljen og modet til at ændre adfærd.