Landmænd: Selvfølglig skal der slås alarm ved forurening


Landmænd: Selvfølglig skal der slås alarm ved forurening

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Stig Sandholt Andersen
faglig konsulent i Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug
Gl. Tårupvej 48, Fredericia
Billede
Lokaldebat. 

Lokaldebat: I avisen 20. juli kritiserer Poul Lorenzen avisen for deres dækning af spildevandsudledningen i Ølsted Bæk. Lorenzen kommer også med nogle løsrevne påstande, som jeg på vegne af Bæredygtigt Landbrug bliver nødt til at afvise.

For det første skriver Poul Lorenzen, at Ølsted Bæk primært er en afvandingskanal og ikke et "decideret naturvandløb". Det er ikke rigtigt. Ifølge Miljøstyrelsens database, MiljøGIS, er Ølsted Bæk udpeget som et naturligt vandområde. Samme sted er det også beskrevet, at målet for vandløbet er, at det i fremtiden skal opnå "god økologisk tilstand". Det vil sige, at vandløbet skal have de bedst mulige betingelser for dyr og planter. Udledning af spildevandsslam medvirker ikke til at opnå den tilstand.

Senere i teksten skriver Lorenzen, at avisen dækning af sagen fremmer Bæredygtigt Landbrug og deres medlemmers økonomiske interesser og ikke miljøets.

Avisen har i en række artikler sat fokus på, at urenset spildevand, helt lovligt, kan løbe direkte ud i vandmiljøet, og fortsætte over en meget lang periode. Helt uden at blive opdaget eller standset, og uden at konsekvenserne for åløbet bliver undersøgt. Det må være i alles interesse, at sådanne forureninger undersøges, at der er åbenhed om omfanget og konsekvenser ved forureningen af naturen, og hvem der har ansvaret. For miljøets skyld.

Landbruget har i mange år været omfattet af alarmsystemer på deres gylletanke, ligesom landmanden har pligt til at underrette myndighederne, hvis der sker et uheld der påvirker miljøet. Denne overvågning har indtil nu ikke været gældende for spildevandsselskaberne. Med belysningen af sagen omkring Ølsted Bæk, er der endelig sket et fremskridt i sagen, i og med FFV har lovet fremadrettet at sætte overvågning på alle deres sparebassiner. Dette må da være i hele samfundets interesse, da det i høj grad kommer miljøet til gode, og ikke som Lorenzen fejlagtigt skriver kun "landbrugsbaroner", der er medlem af Bæredygtigt Landbrug.

Landmænd: Selvfølglig skal der slås alarm ved forurening

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce