Klippekort: Borgeren i centrum
Af: Af Anders Bech, Snaven 12, Ebberup

DEBATINDLÆG

Lokaldebat: Det er formelt set korrekt, når Betina Signe Stick (DF) i et læserbrev 7.10 påpeger, at det er kommunalbestyrelsen og ikke hende personligt, der har vedtaget, at klippekortpengene ikke skal bruges på klippekort.

Men det er også korrekt, at Social- og Sundhedsudvalget med Betina Signe Stick i spidsen har anbefalet kommunalbestyrelsen at træffe samme beslutning. Som det står skrevet i sparekataloget: "Social - og Sundhedsudvalget ønsker, at fortsætte med at tilbyde plejehjemsbeboere den tilsvarende ydelse fra 2019 og frem, men for midler der ligger indenfor den økonomiske ramme på plejecentrene. Således frigives de 2,785 mio...".

Det harmonerer dårligt med, at Betina Signe Stick maner til rolighed ved, at den halve time skulle forsvinde sammen med pengene. Tværtimod er der al mulig grund for plejehjemsbeboere, pårørende, personale og os til at være urolige, for det er den sædvanlige historie med mere service for færre penge.

I den forbindelse er det tankevækkende, at hele sparekataloget ikke indeholdt et eneste forslag til besparelser gennem forbedringer. Alle forslag gik på nedsabling af eksisterende tilbud. Der er brug for helt nye tanker i udvalget, så tingene vendes på hovedet, og borgeren kommer i centrum.