Hvad er Ærøs fremtid?
Af: Svend Aage Jensen, Violvej 4, 5960 Marstal

Lokaldebat: Et scenarie kunne være at vi om 10 år havde en fast forbindelse fra Ærø til det øvrige Danmark (det kunne være fra Marstal til Ristinge) og to el-færger fra Søby til Faaborg og Als. Betingelsen for dette er at el-færgeprojektet bliver en succes, tvillingefærgerne er slidt op og vi har fået en fast forbindelse.

I forbindelse hermed vil jeg henvise til Anne Hejses gode overskrift "Gateway to Europe". Hvor hun dog tager lidt fejl Ærø - har ingen stærk hovedvej mod øst. Det vi har er en vej mod nord.

Det vi kunne få er to gode hovedveje mod Europa, en mod vest over Søby-Als og en mod øst over en fast forbindelse til Langeland med adgang til Femernbroen. Den sidste bliver vel også en hurtigere og billigere adgang til hovedstaden.

Det hele kræver dog at der bliver foretaget en tilbundsgående undersøgelse af infrastrukturen på og omkring Ærø, og de økonomiske og sociale konsekvenser ved ovenstående scenarie contra en fortsættelse af nuværende situation med anskaffelse af nye tvillingefærger og fortsat affolkning. Denne undersøgelse nægter vores kommunalbestyrelse at få udarbejdet. Forstå det, hvem der kan.