Grønne områder. Cykellegebanen i Lille Svanedam
Af: Nanna Bille Adamsen, Provst Hjortsvej 2, Nyborg, kandidat til Nyborg Byråd for Venstre.

Svar på læserbrevet Grønne områder: Hvad med protesterne fra Birkhovedvej af Jørn Gustavsen, medlem af Nyborg Byråd for DF. Bragt i Fyens Stiftstidende, tirsdag d. 10. oktober 2017.

Kære Jørn. Du spørger til, hvad jeg, som kv17-kandidat for V, siger til at samarbejde om at flytte cykellegebanens placering til det grønne område ved Provst Hjortsvej. Lokalplan nr. 275 vedrørende cykellegebanen blev efter at have været i høring endeligt vedtaget den 31/1 2017. Jeg har ikke et tilstrækkeligt grundlag for at gøre mig klog på, om der fra forvaltningens side kunne være gjort mere for at inddrage beboerne. Nu hvor jeg har haft lejlighed til at se nærmere på projektet, vil jeg dog gerne give mit besyv med i forhold til placeringen.

Cykellegebanen er tænkt som et nyt samlingssted for Nyborg med naturelementer og sanseoplevelser. Der vil blive anlagt anderledes baner til cykeltræning samt pladser til spil og leg. Vores børn vil altså både kunne lære at færdes sikkert på en cykel, samtidig med at de får nye rammer for leg og samvær. Alt i alt et projekt, som ville være fantastisk på det grønne område ved Provst Hjortsvej, hvor jeg rigtigt nok bor.

Men, men, men... alene fordi det er sådan et fantastisk projekt, kan jeg hurtigt se, at det bør komme langt flere børn til gode end blot de børn, som bor eller færdes i "mit" kvarter. For mig er det åbenbart, at den planlagte placering i Lille Svanedam giver en langt bedre tilgængelighed, bl.a. for de børn som går på de to skoler i nærheden. Så selv hvis det blev aktuelt at omgøre beslutningen af 31. januar 2017, kan jeg ikke se mig selv stemme for en flytning af projektet til Provst Hjortsvej. Det er simpelthen en dårligere løsning for byens borgere. Hvad jeg derimod gerne vil støtte op om, er at beboerne i området får mulighed for at komme til orde omkring de gener, banen måtte medføre for dem, så der kan findes en løsning i samarbejde med kommunen.