Af: Dan Gørtz, formand Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (V), Gl. Aarup 7, 5560 Aarup

Lokaldebat: Man kan nok undre sig over, at der skal aftales særlige spilleregler for frivilligt arbejde. Især for borgere på efterløn og på dagpenge (ledighedsydelse). Det ligger i begrebet, at frivilligt arbejde foretages uden modydelse - og dermed er de opgaver, som den frivillige udfører, ikke et arbejde eller en ydelse, som "tages" fra det ordinære arbejdsmarked.

For at alle skal føle sig tilpas - og ingen skal føle, at deres job eventuelt er i fare - er der på seneste byrådsmøde vedtaget, at op til 15 timer om ugen kan arbejdsledige og efterlønnere udføre frivilligt arbejde.

Det blev samtidig vedtaget, at de faglige organisationer godkender vores procedurer i Assens Kommune - herunder bl.a FOA i vores kommune.

Det er Venstres håb og ønske, at omfanget af frivilligt arbejde ikke begrænses i fremtiden, men tværtimod gerne har et stigende omfang. Rigtig mange ledige og efterlønnere skaber sig et stort netværk og føler sig værdsat ved at udføre disse opgaver, og den ånd ønsker vi i Venstre fortsat at kunne understøtte, og vi kvitterer for, at mange - ellers uløste opgaver - bliver udført til gavn for fællesskabet og det enkelte individ.