Enighed på tværs af partier: Derfor flere cykelstier
Af: Dan Ljungar (S), Agnete Damkjær (R), Nicoline Damjær (C), Morten Thomsen (SF). Alle byrådskandidater

Lokaldebat: Cykelstier har en positiv betydning lokalt, hvor en cykelsti mellem to mindre byer, gør den trafikerede vej sikker, bygger bro og skaber venskaber mellem mennesker. Cykelstierne har en positiv indflydelse på børn og unge, da de giver dem friheden til selv at cykle i skole, til venner, til fritidsaktiviteter med videre.

Flere lokaludvalg stiller spørgsmålstegn ved, at der bliver anlagt flere rekreative cykelstier til fritidsbrug og turisme, når deres oplevelse er, at der flere steder i kommunen mangler sikre skoleveje for vore børn.

Dan Ljungar (S): - De bløde trafikanter, gående som cyklende, ikke mindst vores børn skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken. I de enkelte skoledistrikter, har vi stadig stærkt trafikerede veje, hvor det er farligt at færdes langs med og særlig på tværs af - det skal vi rette op på.

Agnete Damkjær (R): - Jeg er meget optaget af stier der skaber sammenhæng. Det gælder både cykelstier og rekreative stier. Radikale Venstre ser frem til at drøfte stiplanens rækkefælge for projekter i starten af den nye byrådsperiode. Det er en sund og vigtig sag.

Nicoline Damjær (C): - Noget vi som kommune er nødt til at tage alvorligt, er børns sundhed. Det er vigtigt med daglig motion. Det mest nærliggende er at børn cykler i skole. Derfor vil jeg arbejde for at der er sikker skolevej til alle kommunens skoler, kommunale såvel som private. Daglig motion er en investering i livet.

Morten Thomsen (SF): - Cykelstier er med til at skabe tryghed for både børn og voksne. For både SF og mig er det vigtigt vi forbinder kommunens byer med cykelstier, så vores børn og voksne kan komme sikkert i skole eller til fritidsaktiviteter. For cykelstier binder vores lokalsamfund sammen.