"Dødssvinget ved Koppenbjerg" - ak ja!
Af: Henning Sander Andersen, Ramsherred 58, 5610 Assens

DEBATINDLÆG

Læste med interesse Karen Nøhrs svar og det med hendes borgmester og de 30 millioner kroner, så forlød det da, at Odensevej/Assensvej var amtsveje.

Det har flere gange været taget op, om svinget skulle rettes ud.

For eksempel da man endeligt fik vedtaget at lave ringvejen udenom Kirke Søby, var der i aviserne kort der viste, at svinget også skulle rettes ud, da der var tegnet, at en ny vej skulle gå fra bakketoppen oven for savværket og så ud over marken bag husene overfor værket og ned til Odensevej mellem værket og krydset ved Dærupvej.

Kort efter hun havde sagt nej, var jeg til et møde i Odense, og til kaffen sad jeg ved siden af en erhvervsmand, der arbejdede i Assens, men boede mellem Glamsbjerg og Odense, og han var selvfølgelig rasende over, stadigt at skulle "slås" med svinget.

Overfor os sad en mand, jeg aldrig har set hverken før eller siden, men erhvervsmanden vidste, at han var amtsrådsmedlem, og han blev selvfølgelig spurgt, hvorfor man havde sagt nej.

Han fortalte så om Karen Nøhrs "hellighed" med, at man ikke gjorde noget for hendes kommune, og det var kun et medlem fra Assens, der selvfølgelig havde været mere end sur over, der var flertalt for nej.

Amtsrådsmedlemmet tilføjede så med et smil: "Og dem fra de andre steder på Fyn havde jo også brug for penge, til sorte pletter, så man mente ikke, "Dødssvinget" var så vigtigt.

Ak ja, politikere.