Debat: Vindmøllerne på Lindø er Danmark dårligst placerede møller
Af: Sanne Stemann Knudsen, borgmesterkandidat for De Radikale, Vestergade 31, Kerteminde

I et interview den 8.8 forsøger Palle Hansborg-Sørensen at gøre sagen om de tre kæmpevindmøller i Munkebo til et valg mellem kul og ren energi. Det er en afsporing af debatten. Det var en diskussion, man havde for årtier siden. Der er ikke mange i dag, der er uenige i, at vedvarende energi er vejen frem. Det, det handler om, er, hvordan vi bedst får udnyttet de seneste års teknologiske udvikling til mest gavn for os alle sammen.

Udviklingen går entydigt mod vindmølleparker på havet og væk fra landvindmøller, der ødelægger landskab og generer omkringboende. Så hvorfor klamrer Hansborg sig til den upopulære løsning i Munkebo?

Man kan være bekymret for, om det i virkeligheden er stærke interesser uden for kommunen, der bestemmer, hvordan Munkebo og landskabet i Munkebo fremover skal se ud. Vindmølleindustrien er en industri, der for længst er gået ind i sin tredje fase: Det er topkommerciel forretning. Der er store økonomiske interesser forbundet med at opstille vindmøller på land, for det giver større fortjeneste end havvindmøller.

Der er ikke noget galt i at tjene penge, men hvad med borgernes penge, kunne man spørge? Det er i hvert fald ikke gavnligt for økonomien og kreditværdigheden at bo tæt på en vindmølle.

Lad os hellere følge med udviklingen, arbejde for havvindmølleparker og droppe det, der af mange bliver kaldt "Danmarks dårligst placerede vindmøller."