Debat: Vil du brevstemme?
Af: Hans Berthel Jespersen, Byrådskandidat for PositivPLUS, Æblegyden 6, Indslev-Tårup

Allerede fra 10. oktober kan du brevstemme, så der er god grund til at du ved, at du kan stemme på PositivPLUS listen, som er en borgerliste, der vil skabe grundlaget for Midt/Vestfyns Kommune, der består af de tidligere Nr. Aaby og Ejby Kommune.

Midt/Vestfyns Kommune vil virkeliggøre drømmen om de nære lokalsamfund, de menneskekærlige fællesskaber - i kontrast til storkommunens stordriftsmodeller.

Borgerne i oplandet har på lige fod med middelfarterne indbetalt skat til fælleskassen i Middelfart, men pengene er blevet brugt i Middelfart inden for bygrænsen.

I storkommunens levetid er der brugt cirka 10 gange så mange samfundsressourcer på at udvikle for inden for byskiltet i forhold til oplandet.

Midt/Vestfyns Kommune vil have fokus på fællesskabets kerneopgaver, investering i små børn, skolebørn, unge og grupper af svage voksne, samt passe godt på vore gamle.

Det menneskekærlige fællesskab rækker hånden frem med håndfladen opad og signalerer:

Kom og vær med, tag aktiv del i at udvikle dit lokalsamfund, og tag ejerskab med det.

Placer din stemme på P, som er PositivPLUS-listens placering på stemmesedlen.