Debat: Mere sandhed i politik, tak!
Af: Henrik Nedergaard, Sankt Jørgens Vej 41, Svendborg

Læserbrev: I Fyns Amts Avis den 5. oktober udbredte Dansk Folkepartis spidskandidat til byrådet i Svendborg Kommune sig om, hvad hun gerne ser, at vi gør bedre de næste fire år. For eksempel, at Fremtidsfabrikkerne 1+2 skal være selvfinansierende, og at vi skal sikre de ældres velfærd. Begge dele yderst fornuftige ting, men spidskandidaten har selv lige skrevet under på kommunens budget for næste år, som gør det stik modsatte.

Et gran sandhed mere i propagandaen ville nok være et godt middel imod den omsiggribende politikerlede.

Så ved jeg godt, at budgetpartierne forsvarer sig med, at det sandelig ikke er meningen, at besparelserne skal gå ud over de varme hænder. Men hvordan forestiller man sig, at man frejdigt kan fjerne den ene million efter den anden, uden at det går ud over nogen? Erfaringen siger det modsatte. Læg i øvrigt mærke til formuleringen i budgetforliget: "Forligspartierne er enige om i videst muligt omfang at friholde de borgernære serviceområder for besparelserne". Der kan man da tale om elastik i metermål.

Er der en ærlig politiker til stede?