Debat: Én gang til for Søren Clemmensen
Af: Christian Thygesen (V), borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune
Lokaldebat

Endnu en gang problematiserer Søren Clemmensen den 10. august processen omkring en eventuel udskydelse af kommuneplanen. Det må være efter devisen, at gentager man blot en påstand tilstrækkeligt mange gange, så ender folk med at tro på den. Det er jo en taktik, der også - desværre succesfuldt - er anvendt af andre i det politiske landskab.

Beslutning om en eventuel udskydelse af revisionen af kommuneplanen tages af kommunalbestyrelsen forventeligt på mødet til september, hvor en ny tidsplan behandles.

Det vil sige, at beslutningen om en ny tidsplan er ikke truffet endnu og behøver principielt ikke at blive truffet før fristen i den aktuelle tidsplan udløber.

Det, der udgør et flertal i kommunalbestyrelsen, har i foråret tilkendegivet et ønske om udskydelse afventende Folketingets vedtagelse af den nye planlov. Det er blandt andet sket ved verbal orientering i Teknik- og Miljøudvalget samt i almindelige politiske sonderinger. Som borgmester har jeg valgt at disponere vores administrative ressourcer efter disse tilkendegivelser. Det er ikke udtryk for "gevaldigt rod". Det er udtryk for en meget bevidst anvendelse af vores administrative ressourcer, så de får den størst mulige effekt for vores borgere. Så vi undgår potentielt spildt dobbeltarbejde og får flere lokalplaner fra hånden.

Den praktiske effekt af udskydelsen af revisionen for kommunens borgere er derudover lig nul. Indtil en ny kommuneplan er vedtaget, gælder den gamle, og den gamle kan stadig revideres gennem vedtagelse af kommuneplantillæg. (forkortet af redaktionen)