Af: Pia Dam, Niels Juels Vej 20 st., Svendborg og Bo Hansen, Frederiks Juels Vej 15, Troense, byrådsmedlemmer (S)

Læserbrev: Vi er siden budgetforliget blevet kontaktet af borgere, der gerne vil vide, hvor vi står med hensyn til at flytte juniorklubben og ungdomsskolen til Bagergade.

Socialdemokratiet er for at flytte Svendborg Juniorklub og Ungdomsskolen til Bagergade. Det er der gode argumenter for. Dels er begge klubber presset af pladsmangel, og så er ideen om et ungehus midt i byen både spændende og vigtig.

Brede budgetforlig er kompromisets øvelse. Sjældent får man alt det, man kæmper for, mod til gengæld at få en del, man ikke ønsker sig. 

I en sparetid er den øvelse særlig svær. For hvor finder man penge til udvidelser, når der skal spares på de borgernære områder? Hvis vi skal finde penge til at flytte juniorklub og Ungdomsskolen til Bagergade, er der andre ting at fjerne. Er det cykelstien på Dronningemaen? Eller renovering af faglokalerne i folkeskolen? Socialdemokratiet lykkedes desuden med at få afsat en millioner kroner til skovrejsning, da beskyttelse af vores drikkevand skal have højeste prioritet. Det, har vi ment, er så vigtige investeringer, at vi ikke har villet pille dem ud til fordel for Bagergade-løsningen.